SIGURNOST

Deveta Pregledna konferencija o poštivanju sigurnosnih obaveza Bosne i Hercegovine

OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i UNDP Bosnia and Herzegovina organizatori su devete Pregledne konferenciju o poštivanju sigurnosnih obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u, Sarajevo, 9-11. novembra 2016. godine.  #ZaSigurnost

Na konferenciji su prisustvovali domaći i regionalni eksperti, predstavnici vladinog sektora i civilnog društva kako bi dali svoj doprinos u konstruktivnoj diskusiji i razvoju konkretnih aktivnosti za obezbjeđivanje sigurnijeg okruženja za građane Bosne i Hercegovine.

Treći dan devete Pregledne konferenciju o poštivanju sigurnosnih obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u razgovarano je o prevenciji i odgovorima na terorizam, radikalizaciju i nasilni ekstremizam u BiH, gdje je i Global Analitika dala svoj doprinos.

U sklopu konferencije organizovan je panel na kojem je razgovarano o prevenciji i odgovorima na terorizmam, radikalizaciju i nasilni ekstremizam u Bosni i Hercegovini. Tokom panela izneseni su postojeći izazovi s posebnim naglaskom na proces rehabilitacije i reintegracije, kao i proces prevencije. Takođe je i naglašena i uloga civilnog društva u formiranju konkretnih odgovora u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma, kao i neophodnost podrške civilnom društvu.

[tie_slideshow]

 

[tie_slide] 1 |  [/tie_slide]

[tie_slide] 2 |  [/tie_slide] [tie_slide] 3 |  [/tie_slide] [/tie_slideshow]

Na ovom panelu je predstavljen dosadašnji rad Global Analitike, dalje planove s ciljem saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama na polju suprotstavljanja i prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizma. Pored toga predstavnica Global Analitike je prezentirala psihološke aspekte nasilnog ekstremizma i radikalizma.

Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH omogućeno je pravosudnim organima da procesuiraju bh. državljane koji su se pridružili terorističkim organizacijama u Siriji i Iraku. Međutim, institucije u BiH su u fazi traženja rješenja i izrade programa koji se odnose na deradikalizaciju i rehabiltaciju i reintegraciju.

Po preporukama UN-a, EU i drugih organizacija u programe rehabiltacije i reintegracije neophodno je maksimalno uključivanje nevladinog sektora.

Global Analitika je prepoznala neophodnost rehabiltacije i reintegracije te smo istraživali iskustva drugih država, sproveli određena istraživanja u BiH i izradili mapiranje programa rehabiltacije i reintegracije. Za dalji nastavak rada neophodna je podrška države i međunarodnih organizacija kako bi program rehabiltacije i reintegracije dao pravovremene i pozitivne rezultate.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail