SIGURNOST Uncategorized

Uspješno realizovana trodnevna edukacija “Ne šuti, reaguj!”

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika uspješno je realizovala trodnevnu edukaciju “Ne šuti, reaguj!” u okviru projekta “Nasilje nije ljubav!”, koji je podržan od Ekumenske inicijative žena.

Edukacija za mlade se održavala od 18. do 20. septembra u Hub Homeworku u Sarajevu, uz prisustvo 25 mladih iz različitih dijelova BiH. Ovim događajem smo dodatno animirali, ne samo srednjoškolce, već i studente kao bitne karike našeg društva. Učesnici edukacije su uzrasta od 15 do 29 godina, te su aktivno učestvovali u vrlo interesantnim i produktivnim predavanjima na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama. Kroz izbor predavača spojili smo djelovanje nevladinog sektora, vladinog sektora, akademske zajednice i mladih ljudi kao kreatora nove budućnosti našeg društva i pokretače promjena.

Danas se dosta govori o nasilju u porodici, ali se jako malo spominje nasilje koje se dešava u intimnim i partnerskim vezama mladih, a koje predstavlja nasilje počinjeno od strane partnera, bez obzira na to da li je riječ o partneru sa kojim je osoba u formalnoj ili neformalnoj vezi.

Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela, gdje su učesnici imali priliku postavljati pitanja i prijedloge te biti aktivni dio svakog tematskog sadržaja. Edukatori i gosti predavači bili su odabrani u skladu sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim radom sa mladima, te praktičari iz oblasti sigurnosti, socijalnog rada, žurnalistike. Kroz predavanje je predstavljena važnost prepoznavanja nasilja još od perioda adolescentskih veza do odrasle dobi, odnosno ukazano je na rane znakove koji prethode nasilju u partnerskim vezama.

Realizacijom ove edukacije omogućili smo direktni doprinos mladih ovoj temi, kroz educirane radionice podizanja svijesti o nasilju nad ženama u partnerskim vezama kroz različite istinite priče, uključujući preventivne pristupe. U okviru edukacije u cilju provjere stečenog znanja, realizovan je i kviz, takmičarskog karaktera, koji je omogućio proctor za dalju diskusiju u grupi.

Na edukaciji su realizovane sljedeće teme:

  • “Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini”,
  • “Uloga porodice u borbi protiv nasilja u porodici”,
  • “Nasilje nad ženama ugrožava sigurnost društva”,
  • “Odgovor na nasilje nad ženama u okviru institucionalnog okvira”,
  • Psihološko nasilje u vezama: “Ma sve je to iz ljubavi”,
  • “Nasilje nad ženama i mediji” i
  • “A šta ti možeš doprinijeti u borbi protiv nasilja nad ženama?!”

Edukatori i gosti predavači bili su: Mersiha Lokvančić (koordinatorica Fondacije lokalne demokratije i Sigurne kuće Sarajevo, Medina Muhamedagić (stručna savjetnica za savjetodavno-terapeutski rad u KJU Porodičnom savjetovalištu), Dr. Safet Mušić (ekspert za sigurnosna pitanja), Amra Fukelj Mahmutović (inspektorica za prevenciju nasilja u porodici-koordinatorica MUP KS), Mersiha Jaskić (MA Sigurnosnih i mirovnih studija i projekt menadžerica u CPCD), Anes Mušić (ekspert za digitalni aktivizam), Vildana Majušević (novinarka), Mersiha Drinjaković (novinarka i urednica Gracija magazina) i Anesa Agović (MA Socijalnog rada i MA Međureligijskog studija i izgradnje mira).

Amra Fukelj Mahmutović, inspektorica za prevenciju nasilja u porodici-koordinatorica MUP KS

Uspješno realizovana edukacija završila je sumiranjem utisaka, evaulacijom i međusobnim upznavanjem učesnika i razmjenom kontakata u cilju planiranja novih sličnih aktivnosti. O samom iskustvu učešća u ovoj edukaciji, izjavu je i dala učesnica Džejla Ćosović: “Odličnoo organizovano, naučili smo veliku količinu korisnih informacija, bilo je dosta interakcija tako da smo i sami učestvovalo te time doprinijeli samom izlaganju. Izlagači su svi odlično prenosili njihovo znanje i trudili su se da nam kroz čitavo predavanje zadrže pažnju na način da smo imali i sitnih radionica u sklopu samog projekta. Sve sumirano jedan divan projekat za koji bih voljela da se češće održava da bi više mladih kako žena tako i muškaraca bilo svjesni same situacije.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail