PARTNERI

Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” kontinuirano radi na uspostavljanju uspješne komunikacije i međunarodne saradnje nevladinih udruženja/institucija, usmjereno na stvaranju sigurnog okruženja, osnaživanju uloge civilnih udruženja, promocijom omladinskog aktivizma, izgradnji mira, zaštiti i promoviranju ljudskih prava i sloboda, te promicanje kreativnih metoda rješavanja sukoba na individualnoj, grupnoj i političkoj osnovi.

Zajedničkim radom i ostvarivanjem zajedničkih ciljeva, zalažemo se za nenasilno rješavanje konflikata sa posebnim akcentom na podršci osjetljivim kategorijama društva (mladi, žene i manjine).

Partnerske institucije/organizacije sa kojima GA sarađuje dolaze iz SAD-a, Holandije, Italije, Norveške, Austrije, Irske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Srbije, Kosova, kao i širom BiH.

Global Analitika je kroz svoj dosadašnji rad i doprinos postala članica naučno-istraživačkih konzorcija, konzorcija za mir (Partnership for Peace Consortium), Antikorupcijske mreža organizacija civilnog društva u BiH (ACCOUNT), kao i ambasador SEEDIG-a (South Eastern European Dialogue on Internet Governance).