ISTRAŽIVAČKI RAD

Online radikalizacija – sigurnosni izazov koji opstaje

Ovaj naučno-istraživački rad je nastao nakon višemjesečnog istraživanja i dugogodišnjeg praktičnog iskustva autora u oblastima sigurnosti, problematike nasilnog ekstremizma i radikalizma, kao i cyber sigurnosti.

Rad je prezentovan i objavljen u aprilu 2017. godine, u okviru The 3rd International Conference of Faculty of Business and Administration, pod naslovom “Irregular Migration towards EU and Balkan Countries”, koja je organizovana od strane Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Autori rada su naglasili da je vrlo važno prepoznati problem online radikalizacije, te pravovremeno poduzimati planske, sistemske i interdisciplinarne preventivne mjere. Rezulati istraživanja sprovedenog u okviru ovog rada pokazali su da je online radikalizacija jedan od načina procesa širenja ekstremnih ideologija. Takođe, online radikalizacija je sigurnosni izazov koji opstaje, te je procjena autora da ćemo se istim baviti u budućnosti.

U nastavku ovog teksta možete pregledati prezentaciju rada, kao i kompletan rad.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail