ISTRAŽIVAČKI RAD NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Nasilni ekstremizam i radikalizam kao psihološki fenomen

FOTO: Klix.ba

U organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odnosno odsjeka za psihologiju i Centra za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, koji djeluje u okviru Centra za naučno-istraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA), u periodu od 19.4.2018. do 21.4.2108. godine Sarajevo, organizovan je  naučno-stručni skup, pod nazivom V Sarajevski dani psihologije.

U okviru usmenih prezentacija u odjelu Socijalne psihologije, prezentiran je i rad pod nazivom Nasilni ekstremizam i radikalizam kao psihološki fenomengdje su stručnjaci psiholozi i psihologinje Centra za društveno istraživanje “Global Analitike”, dali doprinos u istraživanju. U prilogu se nalazi abstrakt i prezentacija navedenog rada:

Abstrakt:

Pojava nasilnog ekstremizma i radikalizma, posebno onoga koji vodi u terorizam, nije neki novi oblik društveno-destruktivnog ponašanja, već se konceptualno i terminološki prilagođava vremenu u kojem dolazi do manifestiranja u svojim različitim oblicima. Psihološko gledanje na problem nasilnog ekstremizma koji vodi u terorizam rukovodi se spoznajom da je poveznica sa psihologijom neodvojivi element u nastanku, egzistiranju i posljedicama ekstremizma, te se poseban značaj pridaje psihologijskim tumačenjima. Stručnjaci nude veliki broj odgovora, uključujući i to da teroristički podstrekači upravo vrebaju one koji se osjećaju obespravljeni, koji sebe vide kao žrtve ili one koji imaju želju za akcijom i vjeruju u nasilje. Ovakav stav se uklapa u prihvaćenu teoriju, naročito među praktičarima, da je terorizam ustvari psihološki način ratovanja. Pojam psihologija i nasilni ekstremizam i radikalizam su neodvojiva cjelina, isprepletena kroz individualiziranu ulogu pojedinca koji može biti nosilac ekstremnih ideologija ili neko koga se želi uvući u taj svijet destrukcije i stradanja. Činjenica da je Bosna i Hercegovina zahvaćena problemom nasilnog ekstremizma i radikalizacije nameće neminovnost za stručno praćenje te pojave s psihološkog aspekta, odnosno potrebe istraživanja i poduzimanja psiholoških intervencija s ciljem prevencije i stvaranja otpornosti pojedinca i zajednice.

Glavni cilj ovog rada je poboljšanje razumijevanja nasilnog ekstremizma i radikalizma kao psihološkog fenomena , prikaz  psiholoških faktora kao uzroka i motiva koji dovode do uključivanja pojedinaca u ekstremističke grupe. U radu se nastoji prikazati sveukupni utjecaj koji nasilni ekstremizam i radikalizam ostvaruju na socijalno, političko i posebno na stanje sigurnosti u društvu.

Ključne riječi: nasilni ekstremizam i radikalizam, psihologija, fenomen, radikalizacija

pdfresizer.com-pdf-resize

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail