ISTRAŽIVAČKI RAD PUBLIKACIJE SIGURNOST

Mladi razumiju kompleksan i opasan posao novinara

Prema Izvještaju o sigurnosti novinara i pristupu informacijama, koji je pripremila Jedinica savjetnika za ljudska prava Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), navodi se da se novinari i novinarke u BiH suočavaju sa različitim vrstama apolitičkog i ekonomskog pritiska, verbalnim napadima i prijetnjama, uznemiravanju  na internetu, onemogućavanju pristupa informacijama. Zbog nepovjerenja u policijske i pravosudne institucije ovakvi pritisci, kršenja prava i prijetnje rijetko se prijavljuju. U tom smislu, postojeći statistički podaci ne odražavaju prave razmjere problema i razlikuju se u zavisnosti od toga ko ih prikuplja.

Centar za društvena istraživanja u proteklom periodu realizovao je istraživanje na području Bosne i Hercegovine, o rizicima i izazovima sa kojima se susreću novinari i novinarke kada izvještavaju o organizovanom kriminalu i korupciji u Bosni i Hercegovini.

Osim desk istraživanja, tim Global Analitike realizovao je istraživanje o stavovima mladih kroz anketu. Anketom je izvršeno ispitivanje stavova 500 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine na temu značaja sigurnosti novinara prilikom izvještavanja o osjetljivim temama, kako bi se došlo do stavova mladih koji mogu biti od pomoći za adekvatno kreiranje budućih aktivnosti i djelovanja. Prilikom realizacije anketiranja vođeno je računa o geografskoj zastupljenosti, spolnoj, nacionalnoj i starosnoj strukturi. Važno je napomenuti da su ispitanici iz kategorija aktivista iz nevladinog sektora, studenti žurnalistike i drugih društvenih fakulteta, mladi novinari i srednjoškolci.

Od 500 ispitanika 209 je osoba muškog spola, a 291 osoba ženskog spola, što nam govori da su osobe ženskog spola zainteresovanije za društvena pitanja te su proaktivnije. Starosna struktura ispitanika ukazuje da su mlađi ljudi zainteresovaniji za učešće u anketiranju, tako je 360 ispitanika ili 72 posto bilo mlađe od 23 godine, najstariji ispitanik je imao 35 godina. Sa srednjom školom su bila 253 ispitanika ili 50 posto, 49 ispitanika su sa  završenim master studijem, dok su ostali visoko obrazovani ili su studenti.

Neki od zaključaka ovog istraživanja su:

  • 93,6 posto ispitanika je odgovorilo da novinari pomažu organima vlasti i javnosti u otkrivanju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala

  • samo 14,2 posto ispitanika misli da su novinari adekvatno zaštićeni prilikom obavljana svog posla

  • 46,6 posto mladih, ispitanika, bilo djelimično upoznato sa problematikom nasilja nad novinarima

U nastavku možete pročitati kompletnu publikaciju ovdje uz analizu rezultata istraživanja.

Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Budi i TI informisan!”  u okviru programa podrške „Safejournalists.net“.  Ovo istraživanje se sprovodi kao jedna komponenta projekta, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj istraživanja i projekta je isključiva odgovornost Global Analitike, i ne odražava nužno stavove Evropske unije.
PDF Embedder requires a url attributeFacebooktwitterpinterestlinkedinmail