ISTRAŽIVAČKI RAD

Borilačke vještine u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma

Druga naučno-stručna konferencija iz oblasti borilačkih vještina i sportova održana je 19. i 20. maja 2017. godine u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijskog komiteta BiH. Preko 60 naučnih i stručnih radova predstavljeni su na konferenciji, koji nose poruke vrijednosti borilačkih sportova i vještina sa multidisciplinarnog pristupa odgojnih, naučnih i praktičnih aspekata.

Konferencija je od izuzetnog međunarodnog značaja s obzirom da promovira naučne i kulturne vrijednosti sporta i borilačkih vještina, te okuplja sve relevantne stručnjake iz nauke i prakse sa prostora jugoistočne Evrope i svijeta.

Predstavnici istraživačkog tima Global Analitike izlagali su naučni stručni rad pod nazivom “Borilačke vještine u prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma”, osvrćući se na važnost sporta i vrijednosti u prevenciji svakog oblika nasilja, s akcentom na nasilni ekstremizam.

Država Bosna i Hercegovina je prepoznala opasnosti koje predstavlja pojava nasilnog ekstremizma i radikalizma, te su poduzete određene sistemske mjere i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju ove pojave. U tom cilju je došlo i do izmjene krivičnog zakona BiH, te su urađene strategije i drugi dokumenti koji su usaglašeni sa pravnim regulativama i preporukama UN-a, EU, OSCE i drugih relevantnih međunarodnih tijela.

Istraživanja koje realizira Global Analitika na temu nasilnog ekstremizma i radikalizma pokazuju da je za suprotstavljanje ovoj pojavi neophodan holistički pristup i uključivanje što većeg broja aktera. Osim što je važna uloga porodice, obrazovanja, zajednice, prepoznali smo da borilačke vještine mogu biti vrlo korisne u prevenciji ali i u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu. Pogotovo ako se uzme u obzir da sve borilačke vještine imaju svoj kodeks, odnosno i nastale su u cilju suprotstavljanja nasilju i nasilnicima.

Svrha učešća na ovoj konferenciji, kao i ovog naučnog rada jeste da se ukaže na još jedan važan segment koji mogu imati borilačke vještine, hvatajući se u koštac sa aktuelnim društvenim pojavama i sigurnosnim izazovima. Borilačke vještine mogu biti dijelom sistema podrške mentalnom i fizičkom zdravlju, ali i predstavljaju i korisnu komponentu u procesu ozdravljenja od kontaminacije nekih negativnih društvenih pojava.

Poruka druge konferencije „ESP 2017“ nosi naziv „Vrijednosti u odgoju, nauci i praksi“.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail