RODNA RAVNOPRAVNOST

Žene u bosanskohercegovačkom političkom društvu: RAVNOPRAVNOST ILI PRIVID?

logo-2

Westminster fondacija za demokratiju je vodeća britanska fondacija za podršku stvaranju funkcionalne demokratije. WFD je nezavisno javno tijelo, osnovano 1992. godine koje finansira Ured za vanjsku politiku i Ured Commonwealth-a Velike Britanije. Organizacija pruža stručnu podršku u razvijanju parlamentarnih tijela, struktura političkih stranaka i organizaciju civilnih društava – ključnih institucija koje čine funkcionalnu demokratiju.

U periodu od 2014. do 2016. godine, WFD u Bosni i Hercegovini radi na projektu jačanja položaja žena u bosanskohercegovačkoj politici kroz rad sa domaćim strankama i njihovim sestrinskim strankama iz Velike Britanije, kao i kroz rad sa parlamentarnim tijelima na području cijele BiH. Fokus ovog projekta su žene i njihov položaj u politici uoči općinskih/opštinskih izbora u 2016. godini sa ciljem da više žena bude izabrano na lokalnim izborima 2016. nego što je to bio slučaj 2012. godine.

Centar za društveno istraživanje Global ANALITIKA i Westminster Foundation for Democracy  u sklopu realizacije konferencije pod nazivom „(Ne)zastupljenost žena u političkom životu BiH – gdje smo, zašto i kako dalje?“, publikovana je brošura na b/h/s  i engleskom jeziku.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail