CYBER

Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu

Nasiljem na internetu (cyberbullying) nazivamo svaku aktivnost koja se odvija preko interneta, a može biti šteta za pojedinca, grupu ili zajednicu. Cilj ove radionice je bio približiti roditeljima i nastavnicima kako prepoznati cyberbullying, kako ga prevenirati, kako reagirati te naposlijetku – kako biti još kvalitetniji faktor u cilju izgradnje zdravog društva u kojem žive i odrastaju naša djeca.

Global Analitika sa publikacijom ove brošure u sklopu projekta „Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu“ želi doprinijeti prevenciji nasilja na Internetu kroz obrazovanje i informisanje učenika/ca, roditelja i nastavnog osoblja. Projekat je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije međunarodnog projekta, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa. 

Glavni cilj ovog projekta jeste informisanje i edukacija ciljane grupe (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja i roditelja) o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koje to posljedice nosi sa sobom,  o prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, kao i načinima preventivnog djelovanja i zaštite od tog oblika nasilja.

Link: Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu

 

0395e05e8ce27c122f5eb58ec5cbdfa8-23

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail