OBRAZOVANJE

Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti

Organizacije Budi aktivna. Budi emancipiran. (B.a.B.e.), Zagreb i Prava za sve iz Sarajeva, organizovale su 04.11.2015. u hotelu Europa, konferenciju „Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti“; s ciljem aktivnog uključivanja predstavnika nevladinih i vladinih organizacija, ali i ostvarivanja uspješne saradnje sa istima. Ova konferencija je okupila predstavnike i predstavnice institucija i organa nadležnih za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i obrazovanja na različitim nivoima vlasti u BiH i Republici Hrvatskoj, različitih političkih partija, domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva.

Udruženje “Global Analitika” se rado odazvalo ovom pozivu, te samim učešćem aktivistkinja GA dalo svoj doprinos u diskusiji i zaključcima povodom ove problematike.

Konferencija je imala za cilj da raspravi o pitanju utjecaja več postojećih obrazovnih politika i prakse u vezi sa rodnom ravnopravnosti, naročito, na mogućnost poboljšanja položaja žena u Bosni i Hercegovini koristeći primjere djelovanja organizacija civilnog društva i institucija u Republici Hrvatskoj. Dajući svoj doprinos u sačinjavanju preporuka, cilj je bio da se ukaže na mogućnosti i načine integrisanja obrazovanja za rodnu ravnopravnost u BiH, u obrazovni sistem.

Grupni rad učesnika se odvijao kroz odgovoranje na postavljena pitanja da li je moguća integracija obrazovanja rodne ravnopravnosti u BiH u već postojeći obrazovni sistem; na koji način je moguća; te na koje nivou vlasti pokrenuti inicijative, da bi za sve jedinice vlasti obrazovanje o rodnoj ravnopravnosti bilo obavezujuća.

Učesnici su došli do zaključaka da je moguća integracija obrazovanja rodne ravnopravnosti u BiH u već postojeći obrazovni sistem, kroz vršnjačku edukaciju, edukaciju roditelja i nastavnog osoblja, ali i da je potrebno krenuti sa tim obrazovanjem, još od predškolskog obrazovanja; kao i to da je potrebno upućivati inicijative ka državnim vlastima, da bi te iste bile obavezujuće i za entitete i za  Brčko distrikt, te samim time izbjegli diskriminaciju u pogledu prebivališta.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail