AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

“Ti si važan/na!”

Bosna i Hercegovina je postkonfliktno društvo sa još uvijek vidljivim traumatičnim posljedicama rata i transgeneracijskom traumom. Kao društvo smo opterećeni ratni narativom, govorom mržnje...

Read More
Strawberries
Strawberries