OBRAZOVANJE

Mentalno zdravlje mladih u postpandemijskom periodu u BiH

Udruženje za društveno istraživanje „Global Analitika“ je od strane Ministarsta zdravstva Kantona Sarajevo dobilo finansijsku podršku u okviru Javnog poziva za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova iz oblasti zdravstva na području KS u 2022.godini.

Organizacija naučnog skupa na temu mentalnog zdravlja mladih u postpandemijskom periodu predstavlja specifičan način suočavanja s poteškoćama kojima su izloženi mladi ljudi u postpandemijskom periodu. Ujedno naučni skup ima za cilj da kroz konkretne definirane mehanizme, analize i izvještaje, zaključno donese preporuke za djelovanje pri promicanju mentalnog zdravlja kao osnovnog ljudskog prava.

Naučni skup će biti organizovan kao međunarodni i multidisciplinarni događaj u BiH. Okupit će sudionike vladinog i nevladinog sektora, stručnjake iz različitih oblasti, akademike i istraživače iz Zapadnog Balkana, ali i Evrope, predstavnike naučne zajednice, članove omladinskih udruženja i dr.

S obzirom na činjenicu da pandemija COVID-19 ulazi u treću godinu, njen uticaj na mentalno zdravlje i dobrobit djece i mladih nastavlja da bude veoma značajan.

Skup će problematizirati tri vrlo značajna problema:

  • Obrađivanje problematike zaštite ljudskih prava mladih, s aspekta zaštite mentalnog zdravlja
  • Nedotatak ulaganja u mentalno zdravlje djece i adolescenata u svim sektorima, ne samo u zdravstvu, za podršku pristupu prevencije, promovisanja i staranja koji uključuje cijelo društvo.
  • Integrisanje i proširenje intervencija zasnovanih na dokazima u sektorima zdravstva, prosvjete i socijalne zaštite – uključujući programe za roditeljstvo koji promovišu odgovorno i podsticajno roditeljstvo i pružaju podršku mentalnom zdravlju roditelja i staratelja; i obezbjeđivanje toga da škole pružaju podršku mentalnom zdravlju kroz kvalitetne usluge i pozitivne odnose.
  • Analiza mentalnog zdravlja mladih ljudi u postpandemijskom periodu u BiH.
  • Prekid tišine koja okružuje mentalne bolesti, kroz rad na pitanju stigmatizacije i promovisanje boljeg razumijevanja mentalnog zdravlja i ozbiljno shvatanje iskustava djece i mladih.

Tako cilj naučnog skupa postaje ne samo promovisanje i podizanje svijesti kod građana o potrebi i građanskom zalaganju za veće poštivanje ljudskih prava svih građana BiH, s akcentom na zaštitu i unapređenju mentalnog zdravlja mladih u postpandemijskom periodu.

Heterogenost i multidisciplinarni pristup naučnog skupa je prednost skupa. Navedeni skup će okupit učesnike iz različitih država što ukazuje na potrebu praćenja primjera dobre prakse regulacije ovog problema. Ujedno, obuhvatit će i vladin kao i nevladin sektor s ciljem kreiranja zaključaka i preporuka radi unapređenja mentalnog zdravlja mladih ljudi nakon pretrpljene pandemije. Stručnjaci iz različitih oblasti – zdravstva, pravosuđe, stručnjaci za zaštitu i promicanje ljudskih prava, aktivisti, različita udruženja koja se bave problematikom zaštite ljudskih prava, predstavnici udruženja mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, mladi, univerzitetski profesori i dr. U sklopu skupa navedenu problematiku mogu sagledati sa različitih aspekta s ciljem jedinstvene borbe. Skup će biti organizovan u više panela, predavanja i dijaloških sesija.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail