LJUDSKA PRAVA RODNA RAVNOPRAVNOST

Obrazovanje žena kao preduslov napretka društva

Ovaj Međunarodni dan žena i djevojčica u nauci je prilika za sve da se zauzmemo za djevojke i žene u nauci.

“Žene se i dalje suočavaju sa stereotipima i socijalnih i kulturnih ograničenja, ograničavanjem pristupa obrazovanju i sredstvima za istraživanje, sprečavajući ih da stvaraju naučne karijere i ostvare svoj puni potencijal. Žene su i dalje manjina u istraživačkim djelatnostima i u samom procesu donošenja odluka. Ovo dodatno baca sjenu na sve napore da se realizuju ciljevi 2030 Agende za održivi razvoj i Sporazuma u Parizu o klimatskim promjenama – od kojih oba nag7b952d48770e5ec0cd45ce9f21676ba9lašavaju ključne uloge rodne ravnopravnosti i nauke. U isto vrijeme, djevojke i žene nose najteži teret siromaštva i nejednakosti – one stoje na frontu klimatskih promjena, uključujući i posljedice prirodnih nesreća. Djevojke i žene u ruralnim i nerazvijenim područjima podnose to najteže.

Da bi se postigao značajniji napredak društva, najprije se mora početi sa poštivanjem prava i dostojanstva žena, uzgajajući njihovu genijalnost i inovacije”, objasnila je generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova u svojoj poruci 11. februara, povodom Međunarodnog dana žena i djevojčica u nauci.

Ova poruka je poslana na posljednje dvije konferencije agencija Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP 21 i 22). Čovječanstvo ne može sebi priuštiti da zanemari polovinu svog resursa kreativnih genija.

“Djevojke i žene moraju biti osnažene na svakom nivou, počevši od obrazovnog sistema i istraživanja, kao i u svim naučnim poljima. Ovaj cilj podupire Manifest ‘Za žene u nauci’, koji je UNESCO pokrenuo prošle godine sa L’Oréal Fondacijom, radi uključenja vlade i svih aktera u promociji punog učešća djevojaka i žena u nauci. Moramo inspirisati djevojke i mlade žene nudeći mogućnosti mentorstva mladim ženama naučnicama da bi pomogli u  njihovom razvoju karijere. Moramo podići svijest o radu žena naučnica pružanjem jednakih mogućnosti za njihovo učešće i vođstvo u širokom spektru na visokom nivou naučnih tijela i događaja”, naglasila je Bokova u svojoj poruci.

UNESCO Science Report (UNESCO Izvještaj o nauci) – Prikaz zastupljenosti žena istraživača

U gore prikazanoj slici, naveden je poražavajući procenat od 28.4 posto žena istraživača na svjetskom nivou.

Obrazovanje žena se odnosi se na svaki oblik edukacije koji ima za cilj unapređenje znanja, i vještina žena i djevojaka. To uključuje opšte obrazovanje u školama i na fakultetima, stručno i tehničko obrazovanje, stručno obrazovanje, zdravstveno obrazovanje, itd.

Obrazovanje predstavlja jednu od ključnih i najkritičnijih područja osnaživanja za žene. To je i područje koje nudi neke od najjasnijih primjera diskriminacije kojima je žena izložena. Da bi žene mogle imati šansu za zdraviji i sretniji život, neophodno im je omogućiti mogućnost za obrazovanje i napredak. Međutim, postoje i velike prednosti za društvo u cjelini, jer obrazovana žena ima znanje, informacije i samopouzdanje koje joj je potrebno da bude bolji roditelj, radnik i građanin. Obrazovane žene su u stanju da donose društveno-ekonomske promjene.

Uloga nevladinog sektora jeste da u saradnji sa vladinim institucijama radi na podizanju svijesti društva da shvate značaj obrazovanih i osnaženih djevojčica i žena.

Važnost obrazovanja djevojčica i žena se ogleda i u sljedećim primjerima:

  1. Ekonomski razvoj i prosperitet društva – obrazovanje će osnažiti žene da doprinose razvoju i prosperitetu zemlje.
  2. Ekonomsko osnaživanje – dokle god je žena ekonomski ovisna o muškarcu, stanje bespomoćnosti ne mogu mijenjati. Ekonomsko osnaživanje i nezavisnost će doći samo kroz odgovarajuće obrazovanje i zapošljavanje žena.nelson-mandela-and-education
  3. Poboljšanje života – edukacija pomaže ženi da žive dobar život. Njen identitet kao pojedinca se nikada neće izgubiti. Ona može čitati i učiti o svojim pravima. Njena prava se ne bi ugrožavala.
  4. Poboljšanje zdravlja – Obrazovane djevojčice i žene su svjesne važnosti zdravlja i higijene. Kroz zdravstveno obrazovanje, one su informisane i obučene da vode zdrav životni stil. Obrazovane majke mogu se bolje brinuti o svom djetetu.
  5. Dostojanstvo i čast – obrazovane žene su sada posmatrane kao časne i dostojanstvene. One postaju izvor inspiracije za milione mladih djevojaka koje ih posmatraju kao svoje uzore.
  6. Pravda – obrazovane žene su više informisani o svojim pravima i razvile su osjećaj za pravdu. To bi na kraju moglo dovesti do smanjenja broja slučajeva nasilja i nepravde nad ženama.
  7. Pravo na izbor – izabrati profesiju po svom izboru, jer obrazovane žene mogu dokazati da mogu biti vrlo uspješne u svim poljima života. A djevojčica treba imati jednake mogućnosti za obrazovanje, tako da ona može planirati i raditi na svom putu ka uspješnoj karijeri.
  8. Ublažavanja siromaštva i socijalne isključenosti – obrazovanje žena je preduslov za smanjenje stope siromaštva i socijalne isključenosti. Žene moraju preuzeti jednak teret izuzetno velikog zadatka – eliminacije siromaštva. To iziskuje veliki doprinos od strane obrazovanih žena. Ne može biti mnogo društvenih i ekonomskih promjena, ukoliko djevojke i žene nemaju svoje pravo za obrazovanje.

Obrazovane žene trebaju insistirati i doprinositi na ostvarivanju njihovih građanskih, društvenih, političkih i ekonomskih prava. Samo na taj način će pomoći poboljšanju statusa žena u društvu.

Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” od samog osnivanja i kroz svoje aktivnosti prepoznala je važnost zaštite ljudskih prava žena, ali i doprinosa u unaprijeđenju obrazovanja i statusa žena u Bosni i Hercegovini. Kao doprinos unaprijeđenju statusa žena, realiziramo projekat pod nazivom „Rodna ravnopravnost prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu“, podržan od strane Ministarstva civilnih poslova BiH.

Osnovni cilj ovog projekta jeste realizacija istraživanja koje ima ilustrativni karakter u nominiranju problema i ocrtavanju društvenih procesa koje je potrebno razmatrati u bavljenju tematikom rodne ravnopravnosti u BiH. Projektom želimo potaknuti na kritičko promišljanje o nužnosti prepoznavanja, proučavanja i trajne zaštite ljudskih prava žena, jer smatramo da je to posebno važno, (preambula Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, pun i cjelovit razvoj države, mir i blagostanje svijeta zahtijevaju sudjelovanje žena na svim područjima – ravnopravno s muškarcima).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail