LJUDSKA PRAVA

Forum teatar kao alat za inkluzivnije društvo

 Piše: Anesa Agović 

Mladi u Bosni i Hercegovini čine preko 15 posto populacije prema popisu stanovništva iz 2013. godine, ali unatoč tome ne postoji strukturalna podrška razvoju i umjetničkom stvaralaštvu mladih, a posebno mladih osoba sa invaliditetom. Mladi su ipak društvena skupina čija je integracija u društvo uvijek obilježena specifičnim problemima na koje i oni i društvo u različitim socio-povijesnim razdobljima različito reagiraju. Istovremeno, mladi su onaj segment populacije koji predstavlja nužan resurs za opstanak i razvoj svakog društva. Jasno utvrđena činjenica je da su mlade osobe temelj svakog društva. Svaka mlada osoba svojom inovativnošću i energijom može itekako doprinijeti sveukupnom razvoju kulture u našem društvu. Da bi mladi to uspjeli, potrebna je sredina u kojoj svoje ideje mogu razvijati i realizirati.

Ono što naše društvo ne shvata je da su osobe sa invaliditetom često sposobne obavljati različite i kompleksne zadatke, samo ukoliko im se pruži prilika za isto. Bez sumnje je da, u zavisnosti od invaliditeta, takva osoba ima poteškoća. Sve te prepreke je moguće savladati uz adekvatna sredstva i podršku. Osobe sa invaliditetom bivaju diskriminirane u startu gdje im se ne pruža ni šansa da dokažu svoje sposobnosti. Na osobe sa invaliditetom se gleda kao na osobe koje ne mogu pružit iste rezultate kao i osobe bez invaliditeta. Do toga dolazi, jer javnost uopće nije upoznata sa životom osoba sa invaliditetom. Da bi se diskriminacija nad osobama sa invaliditetom reducirala, te ujedno podstakli mladi sa invaliditetom da promovišu i doprinesu razvoju kulture, potrebno ih je educirati. Takođe je potrebno poći i od samog informisanja javnosti o tome da su osobe sa invaliditetom osobe sa mnogobrojnim kvalitetima, te da invaliditet kao fizička mana nije predispozicija za život između četiri zida.

U našem društvu najprije je potrebno afirmisati mlade osobe sa ili bez invaliditeta da doprinesu razvoju kulture, kao i kulturnog stvaralaštva. Međutim bez pružene podrške društva mladima sa ili bez invaliditeta da se uključe u društvene tokove, da razvijaju svoje kapacitet i vještine, ne možemo očekivati da sutra mladi budu nosioci promjena.

Potrebno je slikovito i praktično pokazat kroz šta osobe sa invaliditetom prolaze u svakodnevnom životu. To se veoma efikasno, može ostvarit kroz Forum teatar gdje bi mladi ljudi sa i bez invaliditeta na sceni prikazali situacije iz pravog života, te podstakli publiku da zajednički pronađu rješenja. Na taj način se razvija osjećaj empatije kod ljudi. Sve dok se osobe sa invaliditetom skrivaju od javnosti, ta ista javnost neće bit spremna pomoći. Nije teško shvatiti razmišljanje u kojem se smatra da sve što očima ne vidimo, ni ne postoji. Možda ljudi znaju da postoje osobe sa invaliditetom. Možda znaju, teorijski, sa kakvim problemima se takve osobe suočavaju. Ali, sve dok tome ne prisustvuju, to ne osjete, neće biti ni svjesni toga.

Alat za društvene promjene koje dolaze ‘iznutra’

Dakle, Forum teatar kao platforma koja služi za iznalaženje rješenja određenog problema je savršen način putem kojeg će se problem, prvo, prikazati, a zatim, uz pomoć publike, pokušati i riješiti. Međutim, šta je Forum teatar?

Forum teatar je forma interaktivnog Pozorišta potlačenih (Theatre of the Oppressed) proglašen od strane UNESCO-a zvaničnom alatkom društvene promjene. U svijetu se danas koristi kao zvanično sredstvo za socijalne promjene, ali predstavlja i najpopularniju tehnikau koja se koristi danas u svijetu  kao “zvanično sredstvo za socijalne promjene”.

Edukacija mladih zasnovana na ovoj pozorišnoj formi podrazumijeva korištenje dramskih tehnika u svrhu edukacije, promjene stavova ili ponašanja. Forum teatar odličan je alat za promjenu socijalne klime jer dramske tehnike ojačavaju emotivnu i psihološku stranu poruka i pružaju interesantan i vjerodostojan način za istraživanje i upoznavanje sa osjetljivim pitanjima, posebno među mladim ljudima. Edukativni program osmišljen na ovaj način može promijeniti način na koji osoba razmišlja, a samim tim i njeno ponašanje. Mladi u svojim lokalnim zajednicama prvo mladima, a zatim i ostalim članovima mogu na blizak i životan način predstaviti probleme s kojima se svakodnevno susreću te pozvati publiku na zajedničko rješenje problema jer Forum teatar je pozorišni oblik u kojem je problem prikazan u neriješenoj formi i gdje je publika pozvana da interveniše i daje sugestije i rješenja, navodi Global Analitika.

Osnovni cilj Forum teatra je ukazivanje na postojeći problem diskriminacije, opresije ili nasilja koji se prikazuje na sceni kroz priču potlačenog, osobe koja se nosi sa određenim životnim problemom. Danas postoje mnoge grupe koje se bave ovim vidom pozorišta i rade sa raznim zajednicama. Slobodno možemo reći da je Forum teatar jedna vrsta modernog socijalnog pokreta, koji čini da se ljudi pokrenu i uzmu aktivnu ulogu u sopstvenom životu, navodi Udruženje Okvir. Vjerujem da bi ovakva alatka mladima, itekako, doprinijelo u njihovom aktivističkom djelovanju i borbi za bolji društveni položaj.

Ono što predstavlja glavnu razliku između Forum teatra i klasičnog teatra jeste upravo to da je publika aktivan član u rješavanju problema, a ne samo nijemi posmatrač, pokazuje kako je Forum teatar adekvatan za promoviranje kulture osoba sa invaliditetom. Na taj način, publika će scene sa Foruma prepoznati u pravom životu, te će znat kako reagovati i pristupit problemu. Uz Forum teatar, publika ne samo da će bit informisana o poteškoćama s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, već će bit educirana i o promjenama koje oni, kao osobe bez invaliditeta, mogu napravit.

Javnost će bit spremna na promjene kada shvati da osoba sa invaliditetom nije problem, već je problem je stanje u kojem su takve osobe primorane da žive. Podizanju svijesti važnosti promoviranje kulture i samom rješavanju problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, uz upotrebu alatki iz kulture, će doprinijeti i izrada video uratka koji će sadržavati poruke glumaca/ica, kao i učesnika projektnih aktivnosti, o važnosti kulture u našem društvu, ali i ispunjenju prava osoba sa invaliditetom, u pogledu prava na slobodu izražavanja i mišljenja.

Korištenjem Forum teatra možemo omogućiti percepciju da se pozorište vidi kao alat namijenjen mladima da sada i ovdje aktivistički djeluju u svojim lokalnim zajednicama na rješavanju problema koji se tiču njihovih života, a ujedno doprinose razvoju inkluzije i kulture i afirmisanju istih.

Šta možemo očekivati od Forum teatra?

Očekivani rezultati ogledaju se u što široj edukaciji mladih sa i bez invaliditeta o tome kako da doprinesu promoviranju kulture u svojim zajednicama, a i šire.

Takođe korištenjem Forum teatra i igranjem predstava možemo širu javnost upoznati i sa kakvim se problemima osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Na taj način možemo probuditi osjećaj empatije i zajedništva koji bi razbio predrasude i stereotipe, te probudio želju za uključivanjem osoba s invaliditetom u kulturu širom cijele Bosne i Hercegovine. Osobe s invaliditetom trebaju imati adekvatne uslove pod kojim bi dokazali svoje mogućnosti.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail