VLADAVINA PRAVA

Evropska iskustava u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma

U Sarajevu je realizirana dvodnevna radionica 06. i 07. marta, pod nazivom „Unapređenje znanja i vještina tužilaca za procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma“. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX).

Radionica je okupila preko 60 učesnika, tužitelja iz Bosne i Hercegovine, predstavnika policijskih tijela te Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, sa kojima su iskustva podijelili stručnjaci iz Italije i Slovenije.

Inostrani stručnjaci iz Uprave policije Slovenije i Nacionalne direkcije za borbu protiv mafije i terorizma Italije predstavili su uspješne međunarodne prakse u procesuiranju predmeta organizovanog kriminala. Nacionalna direkcija djeluje u sastavu Generalnog tužilaštva pri Vrhovnom sudu Republike Italije, a nadležna je za koordinaciju borbe protiv mafije i terorizma na državnom nivou kao i vođenje istraga u predmetima organizovanog kriminala i terorizma.

Uvodnim obraćanjima radionicu su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Misirača i šefica Odjela za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH Chlόe Berger.

Potpredsjednica Lokmić-Misirača je u svom obraćanju istakla važnost razmjene iskustava i naglasila da su, u kompleksnom sistemu kakav imamo u našoj zemlji, potrebni posebno znanje, vještine i  iskustvo kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. „Ova radionica je primjer odlučnosti da zajedno sa predstavnicima tužilaštava i agencija za provođenje zakona unaprijedimo vlastito znanje za borbu protiv različitih vidova kriminala, posebno onih najsloženijih poput organizovanog kriminala i korupcije.“, rekla je potpredsjednica Lokmić-Misirača.

“Vladavinu prava ćemo, kao središnji dio procesa evropskih integracija, nastaviti podržavati putem Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć – IPA”, rekla je Chlόe Berger, šefica Odjela za pravosuđe i unutrašnje poslove, i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH. “U okviru programa IPA 2015, Evropska unija će podržati daljnje jačanje kapaciteta sudova, osoblja u uredima tužilaštava, tužilaca i ostalih agencija za provedbu zakona. Unaprijedit će saradnju između tužilaštava i agencija za provedbu zakona kako bi se efikasnije istraživali i procesuirali slučajevi organizovanog kriminala i korupcije. Ovo bi zauzvrat trebalo da poveća i povjerenje građana u pravosudni sistem u BiH.”

Tokom drugog dana radionice učesnici su imali priliku razgovarati o temama koje se odnose na otkrivanje  i oduzimanje ilegalno stečene imovine; saradnju, koordinaciju i podršku na državnom i međunarodnom nivou, krivične istrage korupcije u sudu, te čuti više o italijanskom modelu edukativnih programa na temu borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Vrlo je značajno iz ugla nevladinog sektora da tužioci i istražitelji iz sigurnosnih agencija budu educiraniji i bolje informisani o iskustvima tužitelja iz država EU kada su u pitanju specifična krivična djela, posebno terorizam. Bosna i Hercegovina se već susreće kroz svoj pravosudni sistem sa procesuiranjem za krivičnog djela terorizma, i kao organizacija koja prati ovu problematiku, a time i sudske procese, analizirajući presude suda BiH, kao i podizanje optužnica po pitanju terorizma, vidljiv je visoki nivo profesionalizma i posvećenosti kod tužitelja i sudija. Nisu zabilježene negativnosti ili odugovlačenja procesa, kao što je slučaj po nekim drugim krivičnim postupcima. Ažurnost tužilaštvom je dobar signal da se s osuđenicima za djela terorizma nastavlja dalje raditi kroz zatvorske sisteme, kao i nakon odsluženja kazne kroz programe rehabiltacije i deradikalizacije. Global Analitika sa partnerima aktivno radi na analizi stanja i eventualnom prihvatanju djela obaveza koje mogu pripasti nevladinom sektoru po ovim pitanjima.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail