RODNA RAVNOPRAVNOST

Edukacija kao ključni faktor prevencije stereotipa i nasilja nad ženama

Ekumenska inicijativa žena (EWI) iz Hrvatske je organizovala trodnevni seminar pod nazivom „I vjernica i građanka“ održanom u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II, od 15.12. – 17.12.2017. Za realizaciju projekta zadužene su bile dr. Rebeka Anić – viša znanstvena suradnica (HR) i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak (BiH).

Seminar je zasnovan na edukaciji o načelima i normama ženskih ljudskih prava prolazeći kroz historijske, religijske i moderne sfere. Posebna pažnja se posvetila pitanju zašto je važan CEDAW (Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žene) uz naznake statusa žene kroz dvije monoteističke vjere, kršćanstva i islama. Kroz Konvenciju naglasak je bio na član 5. kojim se nagovještava izmjena društvenih i kulturnih običaja u pogledu ponašanja muškarca i žene s ciljem otklanjanja predrasuda tj. rad na ukidanju svih inferiornih ili superiornih shvatanja jednog ili drugog spola ali i pozicija muškarca ili žene kroz tradiciju. Također, u ovom članu se navodi i porodična struktura gdje je osnovna stavka povoljan interes djeteta od kojeg polaze i muškarac i žena kao dvije strane u podizanju i razvoju svoje djece kao i jasno shvatanje materinstva kao društvene funkcije.

Nakon objašnjenja pojmova rodne teorije i rodne ideologije nastojalo se tumačiti shvatanje žene i njenih prava kroz propise svetih knjiga, Kur’ana i Biblije, što je dalje inpliciralo pitanje dostojanstva, ponašanja i shvatanja žene u porodičnom okruženju i svakodnevnici. Izlaganje obje strane ukazuju na mnoge zajedničke faktora kao što su dominacija patrijarhalnih ponašanja, tradicionalno isklučivanje žene iz važnih životnih kategorija ali naglasak je na činjenicu da je bitno prisustvo Boga i u muškarcu i ženi jer samo tako možemo pronaći adekvatne mehanizme zajedničkog života bez ukazivanja na velike razlike.

Učešćem predstavnice CDI Global Analitike u ovom projektu se nastojalo doprinijeti uklanjanju nekih stereotipa o rodnim odnosima koji nisu propisani u svetim knjigama, ali su prenošenjem i tumačenjem kreirali standard djelovanja u društvu na osnovu pružanja podrške kroz dominantno muško ponašanje.

Teme koje su se detaljno analizirale kroz seminar su:

  • Zašto su nam potrebna ženska ljudska prava?
  • Zašto je važan član 5.CEDAW i danas?
  • Rodne teorije i rodne ideologije,
  • Ljudska prava žena – katolička tradicija,
  • Dignitet ljudske osobe u islamskoj tradiciji,
  • Antropologija žene u katoličkoj i islamskoj tradiciji,
  • Modeli rodnih odnosa u katoličkoj i islamskoj tradiciji,
  • Nasilje u porodici kroz mitove i tradicije u obje vjere.

Za realizaciju ovakvih tema neophodna je saradnja pojedinaca i institucija koje imaju za cilj osnaživanje položaja žene u društvo. Zadatak koji je važno ispuniti shodno projektu, je uticaj na primitivnu svijest, ograničenost muškaraca u pogledu  žene kao supruge, majke ali i građanke a da bi se ostvarila takve ideje, neophodna je aktivacija i njih samih unutar tema koje obuhvaćaju rješenje ovakvih problema koji su nam u velikoj mjeri nametnuti tradicionalno i religijski. Zajednički stav je svakako isključenost nasilja u bilo kojem obliku.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail