LJUDSKA PRAVA

70 godina poslije – sve je ostalo isto

Ove godine se obilježava 70 godina od kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Dakle, 1948. godine je usvojena jednistvena Deklaracija o univerzalnim ljudskim pravima za sva ljudska bića bez obzira na njihov  rasu, ime, boju kožu, spol, godine ili bilo koju drugu karakteristiku koja nas identifikuje kao jedinke i ravnopravne, a različite članove ljudskog roda. Deklaracija kao takva je univerzalna i ima zajedničke vrijednosti i univerzalni standard za sve narode i sve nacije. Kao takva, obavezuje sve države koje su članice Vijeća Evrope da poštuju ljudska prava kao univerzalna za svaku jedinku i bez obzira na pojedine identitete svake osobe bez obzira iz koje „lepeze“ jedinstvenih identiteta svake persone one bila, ne smije biti zloupotrijebljena kako u smislu ugrožavanja univerzalnog ljudskog prava a sve radi pripadnosti ili ne pripadnosti određenoj grupi ili deklarisanja po određenim sopstvenim principima odnosno nedeklarisanje zbog istih. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojenom Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima prije tačno 70 godina donijela zaključak da svaka osoba ima svoje univerzalno pravo, kao što su prava na život, rad, porodicu, slobodu kretanje i sva ostala prava iz prve, druge i treće kategorije. S0 tim što ne treba zanemariti ni još jednu vrlo važnu činjenicu koja se tiče svih gore navedenih prava, a to su obaveze naspram prava a to bi značilo da jedna osoba upražnjavanjem svojih prava po Deklaraciji ne smije ugrožavati prava drugih osoba, što je sve vrlo jasno i precizno definisano samom Deklaracijom.

Uzimajući u obzir činjenicu da je 70 godina prošlo od kada je usvojena Univerzalna dekalracija o ljudskim pravima i da je od samog usvajanja pa do danas doživjela određene izmjene, dopune, usaglašavanja, dodatna tumačenja, kao i sve što je potrebno da bi kao takva, Univerzalna, pratila naše društvo koje se bitno izmijenilo u periodu od 70 godina. S obzirom da je Bosna i Hercegovina takođe kao članica Vijeća Evrope samim tim je i prihvatila obavezu koju ima kao članica, posebno u smislu poštivanja osnovnih ljudskih prava i vrijednosti koje ta prava garantuju svakom pojedincu bez obzira iz koje grupe on dolazio. Ono što je posebno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu i samu Deklaraciju jeste činjenica da je naša država prekršila prava po ovom pitanju i to je dokazano na Međunarodnom sudu, te s obzirom na tu činjenicu naša država odnosno predstavnici izvršne vlasti do sada su uradili vrlo malo po tom pitanju, te nam tako članstvo u Vijeću Evrope može doći u pitanje.

Bez obzira na to što naša država odnosno naši politički predstavnici ne čine mnogo da bi Bosna i Hercegovina bila na listi jednaka sa ostalim zemljama članicama Vijeća Evrope, nikako ne znači da nemamo pozitivnih pomaka na ovom polju. Uglavnom te pomake vidimo u radu nevladinog sektora koji iz godine u godinu vrlo pomno obilježava Međunarodni dan ljudskih prava kroz različite aktivnosti, takmičenja, konferencije, i sl. Svi smo svjedoci, što je vrlo pohvalno, da sve više organizacija, uglavnom iz nevladinog sektora iz godine u godinu daje značaj ovom vrlo važnom međunarodnom danu te na taj način podiže svijest kod stanovnika Bosne i Hercegovine o pravima koja imaju kao stanovnici naše zemlje, ali isto tako i obavezu prema pravima da ostavarivajući vlastita prava ne narušavaju prava drugih osoba koja takođe podjednako dijele prostor sa njima.

Centar za društevena istraživanja Global Analitika takođe daje svoj doprinos ovom vrlo važnom međunarodnom danu, te u sklopu obilježavanja ovog dana organizira konferenciju posvećenu međunarodnom danu ljudskih prava sa posebnim naglaskom na prava osoba sa invaliditetom. Uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na konferenciji „Podrži ljudska prava 2018!“ će prisustvovati pored eskperata iz Bosne i Hercegovine i eksperti iz susjednih zemalja, pa ćemo tako biti u prilici čuti kako stanovnici naših i susjednih zemalja ostavaruju svoja osnovna ljudska prava i koje su prepreke na koje nailaze u ostavarivanju istih.

Konferencija „Podrži ljudska prava 2018“ će se održati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo (Sala 18/1), sa početkom u 10.00 sati te koristimo ovu priliku da pozovemo sve zainteresirane osobe da nam da se pridruže da zajedno saznamo nove činjenice o univerzalnim pravima koja nam pripadaju kao i da iz iskustva drugih učesnika prepoznamo kako se izboriti za svoja prava koja nam po Međunarodnoj deklaraciji o ljudskim pravima pripadaju.

Očekujemo vas da skupa pravimo korake ka boljem ostvarivanju prava!

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail