LJUDSKA PRAVA

Turizam za sve u Kantonu Sarajevo

Udruženje za društvena instraživanja Global Analitika uz finansijsku podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo realizuje projekat “TURIZAM ZA SVE“. Cilj ovog projekta je kreiranje i uspostavljanje sistema adekvatnog pružanja turističkih usluga osobama sa invaliditetom.  Projektom „TURIZAM ZA SVE“  želimo istražiti turističku ponudu prilagođenu za osobe za invaliditetom, kao i pristupačne usluge sportsko-rekreativnog turizma osobama sa invaliditetom ili nekim oblicima hroničnih trajnih oboljenja koji inače nemaju pristup ovakvim aktivnostima, a što bi bilo u skladu sa preporukama za Bosnu i Hercegovinu UN-ovog Komiteta za osobe sa invaliditetom izdatim u maju 2017. godine, gdje se navodi potreba veće inkluzije osoba sa invaliditetom.

Realizacijom našeg projekta “TURIZAM ZA SVE“ koji je počeo 15. januara, želimo podstaći promjene u društvu i stvoriti uslove u kojima neće biti diskriminacije i gdje će biti prisutna adekvatna ponuda za osobe sa invaliditetom, te samim time doprinijeti promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo.

Projekat će trajati do aprila 2019. godine kada je planirana završna konferencija projekta u Sarajevo  na kojoj ćemo promovirati rezultate projekta koji će predstaviti prve izvore informacija za osobe sa invaliditetom i turiste o turističkoj ponudi na području Kantona Sarajevo. Konferencija će se realizovati na otvorenom promovirajući aktivnosti na terenu za osobe sa invaliditetom. Navedena konferencija će takođe predstavljati sinergiju vladinog, nevladinog i privrednog sektora s ciljem zajedničke promocije turističkog potencijala Kantona Sarajevo i učešća osoba sa invaliditetom u istome.

Ovim putem pozivamo osobe sa invaliditetom, kao i nevladine organizacije sa područja Kantona Sarajeva koje žele doprinijeti u istraživanju radi mapiranja i identificiranja turističke ponude na području Kantona Sarajevo, koja je prilagođena osobama sa invaliditetom.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail