NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Usvajanjem nove rezolucije Vijeće sigurnosti nastoji teroristima onemogućiti pristup oružju

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija  jednoglasno je usvojilo rezoluciju koja ima za cilj sprječavanje ekstremista da nabave naoružanje, naročito mala i srednja oružja, za koje ovo tijelo od 15 članova navodi da “nastavljaju predstavljati prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti, te izazivaju značajan gubitak života.“

Vijeće je “snažno osudilo” kontinuirani protok oružja, vojne opreme, bespilotnih letjelica (UAS) i njihovih komponenata, te improviziranih eksplozivnih naprava (IED) između i Islamske države (ISIL / Da’esh ), Al-Qaida, njihovih podružnica i povezanih grupa, drugih nelegalno naoružanih grupa i kriminalnih organizacija.

Države članice UN-a podstiču se da unište i ometaju mreže za nabavku i distribuciju oružja, sisteme i komponente između takvih grupa i organizacija. Od država članica posebno je zatraženo da dostignu potrebnu sposobnost poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji protiv onih koji su svjesno angažovani na distribuciji oružja i upravljanju zalihama lakog i malokalibarskog naoružanja.

Takođe je preporučeno uvođenje procedura obilježavanja i praćenja malog i lakog naoružanja kako bi se poboljšala mogućnost kontrole takvog oružja koje bi moglo doći u ruke terorista kroz nezakonitu trgovinu.

Države članice UN-a takođe su pozvani da ojačaju svoje sudske, policijske i granične kapacitete. te da razviju svoje sposobnosti istraživanja mreža za trgovinu oružjem u cilju utvrđivanja veza između transnacionalnog organizovanog kriminala i terorizma.

Vijeće je također pozvalo sve države da razmisle o tome da postanu članice u srodnim međunarodnim i regionalnim organizacijama, kako bi se pomoglo u otklanjanju snabdijevanja oružjem teroristima i da u potpunosti sprovedu svoje obaveze prema onim organizacijama čije su trenutno članice.

Prije usvajanja teksta, tri vodeća zvaničnika UN-a uključena u borbu protiv terorizma, obavijestili su Vijeće o složenim naporima koje su preduzele mnoge agencije i komiteti kako bi ispunili obećanje organizacije o „generalnoj“ borbi protiv terorizma i sprječavanju terorista da nabave oružje.

Jehangir Khan, predsjedavajući novoosnovane Kancelarije UN-a za borbu protiv terorizma, rekao je članovima Vijeća da “širok spektar terorista koji nabavljaju nove smrtonosne tehnologije i novo oružje, uključujući i oružje za masovno uništavanje, predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.”

Pozdravljajući pokretanje ovakve inicijative pred Vijećem, Khan je izjavio: “Ova inicijativa je dio suštine napora Generalnog sekretara da prevencija bude osnovna misija Ujedinjenih naroda”.

Sa svoje strane, zamjenik izvršnog direktora UN-ove Direkcije za borbu protiv terorizma (CTED), Weixiong Chen, objasnio je kako će rezolucija dati dodatne zadatke mandatu CTED-a.

Navodeći širok spektar ranjivosti u mehanizmima za sprečavanje pristupa terorista oružjem, naglasio je potrebu za daljim naporima, kao što su preispitivanje i jačanje nacionalnih zakonodavstava u borbi protiv snabdijevanja oružjem terorizma i sprječavanja protokola oružja u terorizmom pogođenim regionima i konfliktnim zonama.

“Sprječavanje i otklanjanje snabdijevanja oružjem teroristima je kompleksan zadatak, ali budite sigurni da će CTED nastaviti da jača svoj angažman sa svojim partnerima pri UN-u, kao i međunarodnim i regionalnim partnerima, a u skladu sa relevantnim rezolucijama Vijeća, kako bi pomogao državama članicama da uskrate teroristima pristup oružju.”

Govoreći putem video-linka iz Beča, Austrija, izvršni direktor Kancelarije UN-a za drogu i kriminal (UNODC), Juri Fedotov, naglasio je značaj prekograničnih partnerstava.

“Gledajući naprijed, potrebno je dodatno jačati prekogranična partnerstva i operativne odgovore, promovisati uključivanje različitih zainteresovanih strana, uključujući privatni sektor i pojačati adekvatnu pomoć za rješavanje nedostataka kapaciteta”, dodao je Chen.

Emmanuel Roux, specijalni predstavnik INTERPOL-a pri Ujedinjenim narodima, takođe je uzeo riječ u ime generalnog sekretara tijela Jürgen Stocka, te je istakao važnost praćenja oružja do izvora.

“Tradicionalno, istrage koje se vrše u ovom trenutku, zasnivaju se na oduzimanju vatrenog oružja. INTERPOL sugeriše da je oduzimanje oružja samo početak “, naglašavajući potrebu da se ojača i integriše upravljanje granicama kako bi se spriječila mobilnost pojedinaca koji koriste oružje, kao što su borci na stranim ratištima.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
error: Content is protected !!