CYBER

Pokrenimo se i zajednički zaustavimo nasilje na internetu!

Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” iz Sarajeva 27. januara je organizirao konferenciju pod nazivom „Zaustavimo nasilje na Internetu“. Ova konferencija predstavlja završnu faze projekta “Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu”, koji je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije međunarodnog projekta, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa.

Za učešće u ovom projektu iskazan je veliki interes, što nam govori da je ova tema u fokusu svih koji se bave radom sa djecom i mladima, te su odabrani učesnici ove konferencije predstavljali ciljanu grupu konferencije kao predstavnici iz nadležnih institucija koji se bave problematikom maloljetničkog prestupništva i vršnjačkog nasilja.

Kroz predavanja na ovoj konferenciji su prezentirani rezultati sprovedenog istraživanja na tri kantona, među kojima su istraživane osnovna i srednjoškolska populacija te njihovi roditelji i nastavnici. Takođe učesnici su imali priliku da se upoznaju detaljnije o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koji su mogući uzroci digitalnog nasilja, kako se posljedice toga nasilja može odraziti na mentalno zdravlje žrtve, koji su načini za prevenciju, ali i kako digitalno nasilje može eskalirati i druge oblike nasilje, ekstremnije oblike nasilja i da društvene mreže mogu predstavljati sredstvo nasilja i da se koriste za širenje mržnje kod djece i omladine. Dodatna vrijednost predavanja za učesnike ogledalo se i u predstavljanju restorativne pravde u pravosuđu, ali i restorativne prakse koja se koristi u psihologiji, kao i koju  ulogu restorativna pravda/praksa ima, te na koji način može doprinijeti suprotstavljanju digitalnog nasilja, ali i samoj prevenciji.

[tie_slideshow] [tie_slide] 1 | 7 [/tie_slide] [tie_slide] 2 | 5 [/tie_slide]

[tie_slide] 3 | 4 [/tie_slide]

[tie_slide] 4 | 2 [/tie_slide]

[tie_slide] 5 | 1 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pri usvajanju zaključaka i preporuka nakon predavanja, ali i predstavljenih svih faza projekta, svi učesnici konferenciju su jednoglasno naglasili da se ovoj problematici treba mnogo više posvetiti pažnje, sveobuhvatnije pristupiti ovom problemu i zajednički i koordinirano raditi mnogo više na prevenciji. Glavni zaključak prevencije digitalnog nasilja jeste konstantna i kontinuirana edukaciju roditelja i djece, ali i nastavnika, u svim školama i nivoima, na godišnjem planu, s ciljem podizanja svijesti te ciljane grupe o opasnostima koje vrebaju u cyber prostoru, ali i njihovoj ulozi u prevenciji istog. Prijedlozi su se također odnosili na uvođenje različitih filter opcija na društvene mreže, platforme za chat i slične aplikacije koje mladi koriste kako bi se smanjio protok neprimjerenih sadržaja i povećala sigurnost maloljetnika na internetu. Učesnici su zajedno usvojili ove preporuke koje će biti dostavljene svim nadležnim institucijama kao preporuke za buduće djelovanje.

Pored ovih preporuka, uvažavajući rezultate istraživanja koja su realizovana na prostoru cijele BiH, Centar za društvena istraživanja „Global Analitika“, sa završetkom ove konferencije i generalnom preporukom, pokreće kampanju-inicijativu za osnivanje specijalizirane ustanove “Centar za zaštitu djece i mladih BiH“. Ta ustanova bi predstavljala prvi centar ovakve namjene na području BiH, koji bi između ostalog pružao psihološku, socijalnu, pravnu i drugu pomoć djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i savjetodavni rad sa njihovim roditeljima i članovima porodica. Rad Centra uključivao bi pružanje pomoći žrtvama seksualnoga, fizičkog, i emocionalnog zlostavljane, te zanemarene djece, ali i djece rizične za druge oblike traumatizacije.

Uz dijagnostičku  obradu, stručnjaci Centra pružali bi individualni i grupni savjetodavni rad i podršku djeci i roditeljima. U okviru svog područja djelovanja, Centar bi organizovao i provodio edukaciju, superviziju i stručno usavršavanje za stručnjake u ustanovama direktno uključenima u problematiku zlostavljanja, kao i za druge zainteresovane, vršio bi i informisanje javnosti i učestvovao u kreiranju politika za zaštitu djece od nasilja na nivou BiH.

U narednom periodu planiramo okupiti sve zainteresovane organizacije i pojedince na nivou BiH, kako bi dalje zajednički radili na ostvarivanju ove ideje u cilju stvaranja svih potrebnih pretpostavki, kako onih zakonskih, tako i onih stručnih.

Stoga pokrenimo se i zajednički zaustavimo nasilje na Internetu!

Posljednjih godinu dana neumorno se radilo na ovom projektu, te rukovodstvo Global Analitike prepoznaje, zahvaljuje se i cijeni doprinos svih onih koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu i omogućili da ovaj projekat rezultira kvalitetom i predstavlja okidač za dalje promjene po pitanju ovog oblika nasilja.

Posebno se želimo zahvaliti na spremnost i saradnju:

– Rukovodstvu, nastavnom osoblju i stručnim saradnicima osnovnih škola: “Skender Kulenović”, “Isak Samokovlija”, Srednja građevinsko-geodetska škola, Osnovna škola “Cim”, “Šesta osnovna škola”, Srednjoškolski centar Konjic, Srednja građevinska škola “Jurja Dalmatinca”, Gimnazija Široki Brijeg, Srednja strukovna Široki Brijeg, Osnovna škola „Kočerin“ i Osnovna škola „Biograci“, kao i Maji Smolić, Željko Slišković, Gordana Jelić, Stanko Milićević i Jelenka Vrljić.

– Projektnom timu, kao i predavačima/edukatorima, saradnicima i Vedini Ajanović, Neveni Pandži, Armendu Crnovršaninu, Nerminu Halilagiću i Fatimi Pobrklić.

Bitno je istaknuti da ovaj projekat ne bi bilo moguće realizirati bez podrške Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Vlade Švicarske.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail