NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Obrazovanje kao mjera prevencije u borbi protiv radikalizacije i ka izgradnji inkluzivnog društva

Povodom obilježavanja 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, stručni tim Global Analitike aktivno je učestvovao na konferenciji “Obrazovanje kao mjera prevencije u borbi protiv radikalizacije i ka izgradnji inkluzivnog društva”, koja je zajednički organizovana 09. decembra, od strane Ministarstva civilnih poslova BiH i Vijeća Evrope u BiH. Ispred Ministarstva civilnih poslova BiH, Alma Đidić je prezentirala kratku reviziju rada dosadašnjeg rada i zaključaka, kao i akcioni plan 2015-2017 za BiH sa posebni osvrtom na obrazovanje.

Konferencija je organizirana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava s ciljem da se naglasi esencijalna uloga obrazovanja u izgradnji kulture demokratije bazirane na promicanju inkluzije, priznavanja vrijednosti različitosti i njegovanja demokratske zajednice.

Na konferenciji je naglašeno da se danas društva susreću sa novim društveno-ekonomskim i demografskim promjenama, tako da su održiva zapošljivost i lični razvoj svakog pojedinca mogući jedino unutar otvorenog, inkluzivnog i demokratskog društva, i istog takvog obrazovanja, koje podrazumijeva mehanizme i mjere za borbu protiv diskriminacije, predrasuda i netolerancije. U Bosni i Hercegovini su ovi sadržaji, bazirani na ishodima učenja i ključnim životnim kompetencijama, razvijeni kroz zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. Zajednička jezgra podrazumijevaju  razvoj specifičnih znanja, vještina i kompetencija koje mladom čovjeku mogu pomoći u razumijevanju i demokratskom odgovoru na savremene izazove kao što su borba protiv svake vrste ekstremizma, radikalizacije i terorizma, pojava migracija, prava migranata i izbjeglica na obrazovanje, ali i razvoj zajedničkih vrijednosti i principa kao što su demokratija, solidarnost, tolerancija, ljudska prava i vladavina zakona.

Naglašeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti sa pozitivnom praksom uz opredijeljenost za primjenu Okvira kompetencija za demokratsku kulturu u svakodnevni život obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja, kao i ispunjavati sve ostale obaveze koje je preuzela članostvom u Vijeću Evrope.

Toni Pavloski šef Vijeća Evrope u BiH je poručio da samo zajedničkim snagama možemo uspjeti u odgoju demokratski odgovorne građane, posebno mlade, ali prethodno zadovoljiti osnovna tri elementa, a to su: ljudska prava, demokratija i vladavina zakona. Olaf Gamal Deussen je osvrnuo na #StandUpForSomeonesRight koji je ovogodišnji naslov/moto Dana ljudskih prava s fokusom na radikalizaciju i inkluziju, ali i prokomentarisao i godišnji izvještaj o stanju BiH u EU – gdje su obrazovne institucije i metode ocijenjene sa ocjenom – da se trebaju popraviti u skladu sa akcionim planom EU, gdje se očekuje od svojih budućih članica kvalitetno obrazovanje. Sarah Keating je predstavila 20 kompetencija koje su rezultat istraživanja u Evropi, a koje žele da integrišu u sve učesnike obrazovnog sistema.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail