MIGRANTSKA SITUACIJA

Migracija nije invazija države – migrant je ljudsko biće sa ljudskim pravima

“Na ovaj Međunarodni dan migranata, pozivam međunarodnu zajednicu da djeluje na globalnom nivou, radi objezbjeđenja sigurne i uredne migracije kao važan doprinos izgradnji svijeta mira, prosperiteta, dostojanstva i prilika za sve.” Generalni sekretar Ban Ki-moon UN –

Kroz ljudsku historiju, migracija je predstavljala hrabar izraz volje pojedinca da prevaziđe nedaće i da potraži bolji život. Danas, globalizacija, zajedno s napretkom u komunikacijama i transportom, je znatno doprinijela povećanju broja ljudi koji imaju želju i sposobnost da se presele na druga mjesta.

Ova nova era stvorila je izazove i mogućnosti za društva širom svijeta, a također je poslužila da podvuče jasnu povezanost između migracija i razvoja, kao i mogućnosti koje ona pruža za zajednički razvoj, odnosno, zajedničko poboljšanje ekonomskih i socijalnih prilika i u zemljama porijekla i odredišta.

Migracije u današnje vrijeme privlači sve veću pažnju u svijeta, kombinirajući je sa elementima nepredvidljivosti, hitnosti, i složenosti, izazova i teškoća međunarodnih migracija, koje zahtijevaju pojačanu saradnju i kolektivne akcije među zemljama i regijama. Ujedinjene nacije aktivno igra ulogu katalizatora u ovom području, s ciljem stvaranja više dijaloga i interakcije unutar zemalja i regija, kao i omogućavanja razmjene iskustava i saradnje.

Uprkos onome čemu svjedočimo i medijskom spinovanju “migracija ne mora biti haotična ili biti posmatrana kao invazija”. Dok još jedna turbulentna godina za milione ljudi u pokretu završava, UN obilježava 18. decembar, kao Međunarodni dan migranata, slanjem poziva širom svijeta za više saradnje i odlučnog odbacivanja netolerancije i politika vođene ksenofobičnim retorikama.

“Vidjeli smo kontinuirani razarajući učinak oružanog sukoba nad civilnim stanovništvom, svjedočeći neprihvatljivom desetina hiljada ljudi u tranzitu na Mediteranu i na drugim mjestima, kao i usponu populističkih pokreta koji nastoje da okrive izbjeglice i migrante za različite bolesti društva,” izjavio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u svojoj poruci povodom Međunarodnog dana migranata.

Ipak, u okviru ovih turbulentnih događaja naziru se zrake nade, zabrinutih građana i zajednica koje otvaraju svoje ruke i srca. Došlo je i do obećavajućeg međunarodnog odgovora, što je kulminiralo sa usvajanjem Njujorške deklaracije u septembru na samitu UN-a za izbjeglice i migrante.

“Sada je ključno da vlade ispoštuju i izgrade svoje zajednice omogućavajući njihove kapacitete da upravljaju velikim pokretima izbjeglica i migranata na način koji odražavaju suosjećanje, rodnu odgovornost, u okviru poštivanja ljudskih prava” izjavio je Ban, posmatrajući Deklaraciju kao ključni korak ka usvajanju globalnog odgovora za sigurno, uredno i redovne migracije u 2018. godini.

Ban je istaknuo da je svaki migrant ljudsko biće sa ljudskim pravima, te je neophodno zaštititi njihova prava, što iskazuje potrebu za jačom međunarodnom saradnjom među zemljama porijekla, tranzita i odredišta, koja se trebaju rukovoditi međunarodnim pravom i standardima.

Centar za društveno istraživanje Global Analitika kroz svoje aktivnosti posvećuje pažnju zaštiti izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i njihovog statusa u našem društvu, kao kategorije koja nije dovoljo prepoznata u našem društvu, niti kojoj se pridaje dovoljna pažnja. Kao organizacija koja se zalaže za poštivanje ljudskih prava tih kategorija, prepoznati smo od strane CEI (Inicijative Centralne Europe) i Vijeća baltičkih država (CBSS). Kroz učešće na konferenciji u Štokholmu u decembru 2016., koju su organizirali CEI i CBSS, Global Analitika je dala svoj doprinos u promociji važnosti poštivanja ljudskih prava izbjeglica i povratnika, te prepoznavanjem njihovih potreba, kao i pronalaženje rješenja za djecu, porodice, društva i države. 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail