NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Efektivno dijeljenje informacija u vezi nasilnog ekstremizma može spasiti živote

Šef INTERPOL-a, MENG Hongwei je rekao da saradnja regionalnih i globalnih sigurnosnih agencija nikada do sada nije imao tako veliki suštinski značaj u borbi protiv terorizma i transnacionalnog organiziranog kriminala.

Obraćajući se šefovima policije na održanoj konferenciji za Južnu Aziju i susjednim zemlje, generalni sekretar INERPOL-a Jürgen Stock je rekao da se savremene agencije za provođenje zakona često  suočavaju sa vrlo direktnim posljedicama kriminalnog razmišljanja, propagande ili radnji u drugom dijelu svijeta.

“U današnjem svijetu, pravovremena razmjena informacija putem pouzdanog kanala može spasiti živote”, rekao je generalni sekretar Stock.

“Nekontrolisane finansijske aktivnosti, kriminalno regrutovanje iz ugroženih zajednica, ili nabavljanje nelegalnog oružja u jednom dijelu svijeta može dovesti do smrtonosnih posljedice na drugim mjestima. U našem digitalnom dobu, kriminal se može desiti u nekoliko sekundi.”

Uvažavajući napore Bangladeša da proširi sigurnu komunikaciju sistema INTERPOL-a I-24/7 na svoje granice, generalni sekretar Stock se zahvalio Bangladeškoj policiju za zajedničko organizovanje trodnevne konferencije, koja je organizirana od 12. -14. marta, 2017. godine.

Prije svega, to ima za cilj da podstakne provođenje zakona te saradnje preko nacionalnih granica za rješavanje mogućih i budućih prijetnji u Južnoj Aziji i dalje, kao što su nasilni ekstremizam, finansijski kriminal i trgovina drogom, krijumčarenje i trgovina ljudi.

U tom smislu, u maju 2016. Bangladeš je učestvovao na međunarodnoj operaciji INTERPOL-a, usmjerenoj na kriminalne mreže za krijumčarenja ljudi. Operacija Infra (International Fugitive Round Up and Arrest) Hydra, fokusirajući se na međunarodne bjegunce, rezultirala je pozitivnom lociranju ili hapšenju najmanje 60 osoba u svijetu, slijedeći razmjenu informacija i koordinacije putem globalne mreže INTERPOL-a tokom operacije.

Opisujući INTERPOLov I-24/7 sistem komunikacija i baze podataka kao “globalnog sistema za rano upozoravanje” protiv terorista i prijetnji od kriminala, generalni sekretar Stock je rekao:

“Današnje prijetnje znače da je potreba za razmjenom  informacija sveobuhvatna; da li između zemalja koje se nalaze u udaljenim dijelovima svijeta, u susjednim regijama, ili čak samo zemlje koje se nalaze jedna pored druge. “

“Poboljšana globalna razmjena informacija između policijskih agencija pomaže boljem sprječavanju kriminala, odgovora na incidente i olakšava transnacionalne istrage”, dodao je šef INTERPOL-a.

Nakon terorističkog napada u Dhaki, koji se desio 1. jula 2016. godine, i rezultirao 29 mrtvih, INTERPOL je ponudio svoju punu podršku Bangladešu kroz obim svojih policijskih mogućnosti, uključujući globalne baze podataka i pomoć iz komande i Koordinacionog centra.

Priroda i obim prijetnji od nasilnog ekstremizma i terorizma je brzo evoluirao, s posebnim akcentom u okruženju medija koji često izvještavaju o ovim prijetnjama senzacionalističkim pristupom. Za društvo je od vitalnog značaja da zajednički kanališemo pozitivnu energiju zajednica i spremnost na saradnju, uz učešće privatnog sektora ka podizanju svijesti o većem angažmanu, ali i podizanju stepena otpornosti na uticaje ovih prijetnji.

Tokom proteklih godina organizacije za provedbu zakona za rješavanje uzroka i smanji strah od kriminala u zajednicama kroz stvaranje efektivnog partnerstva sa zajednicom i drugim resursima javnog i privatnog sektora, primjenom strategija ili taktika za rješavanje problema, te transformacijom organizacija i djelatnosti agencija.

Sveobuhvatni pristup, u kojem je ključna razmjena informacija aktera koji ulažu velike napore za sprječavanje, suprostavljanje i prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, neophodno je da se fokusiraju na rješavanje više uzročnih faktora, nosioca i akceleratora nasilnog ekstremizma i radikalizma u kritičnim dijelovima svijeta.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail