AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

Promjena počinje sa nama!

Nasilje nad ženama je doseglo svoj vrhunac u posljednjih nekoliko godina, a prema informacijama Sigurne kuće u BiH su prebukirane, još krajem 2020. godine. Takođe, nasilje u porodici, u vrijeme pandemije koronavirusa je eskaliralo, posebno u disfunkcionalnim porodicama, a nasilje se pojavilo i u onim porodicama, u kojima nasilja do pandemije nije ni bilo. Kod nas je ukorijenjen patrijarhalan odnos i tradicionalan stav prema ovom problemu, a kao građani nerado o tome razgovaramo, ali tako svoj stav prenosimo u institucije zadužene da pruže rješenje problema. Mnogi problemi nastaju i zbog činjenice kako ljudi ne prepoznaju nasilje, ali i nedovoljno rade na prevenciji u borbi protiv rodnog nasilja nad ženama, jer sama žrtva sebe često ne prepoznaje kao žrtvu i ne prijavljuje nasilje, te nisu upoznate sa načinom kako se mogu zaštititi. Činjenica je da je ekonomsko zlostavljanje žene put ka svakom drugom obliku zlostavljanja.

Upravo zbog ovog problema Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika realizuje projekat pod nazivom „Budimo glas promjene!“. Našim projektom želimo društvo osvijestiti da za nasilje nad ženama nema opravdanja i da dječaci i muškarci, osim žena i djevojčica imaju veliku ulogu u sprječavanju istog. Realizacijom javne kampanje, forum teatra, i uličnim akcijama imamo za cilj, posebno u rubnim područjima pokrenemo priču o važnosti uloge i muškaraca o borbi protiv nasilja nad ženama.

Forum teatar je način da kroz umjetnost kao što je gluma, predstavimo problem nasilja nad ženama, nejednakosti i skrenemo pažnju na to da smo svi ravnopravni u našrem društvu.

Zbog toga za potrebe forum teatra nam je potrebno 5 mladih volontera/glumaca, koji će sa našim projektnim timom osmisliti koncept same predstave, raditi na izradi scenarija. Predstava će se igrati u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci.

Vaše prijave je potrebno slati na email global.analitika@gmail.com, a u prijavama je potrebno navesti godine, mjesto prebivališta, stepen obrazovanja, te zašto ste baš vi odličan kandidat da bude dio ovog projekta.

Ovaj projekat se realizira uz podršku Ekumenske inicijative žena, kroz podršku organizacijama civilnog društva. 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail