OBRAZOVANJE

Neophodno uključivanje i osnaživanje mladih u prevenciji nasilnog ekstremizma

Predstavnici Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” su učestvovali kao panelisti na regionalnoj radionici pod nazivom “Ulogu obrazovanja i civilnog društva u prevenciji nasilnog ekstremizma”, koja je organizovana od strane organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), u Zagrebu, 25. Maja 2017. godine.

Na otvaranju radionice, generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović, naglasio je da prevencija nasilnog ekstremizma treba biti inkorporirana u nastavne planove i programe općeg obrazovanja sistema, kao i u vannastavnim aktivnostima. “Neophodan je angažman nastavnika, ljekara i socijalnih radnika, a obuka za njih treba biti organizovana, kako bi uspješno ispunjavali svoju ulogu”, izjavio je Svilanović.

“Mladi su puni energije i potencijala – svi putevi su i dalje otvoreni za njih. Usvajaju i odbacuju ideologiju i način života brzo, a vrlo često to sa velikim ubjeđenjem i žarom. To i jeste razlog zašto su mladi ljudi primarne mete nasilne ekstremističke propagande. Kako bi postali otporniji na propagandu nasilnog ekstremizma moramo ih više angažovati, kroz razvijanje bolje koordinacije programa namijenjenih za slušanje i osnaživanje mladih koji su pod uticajima rizičnih faktora, kako bi bili u mogućnosti da riješe svoje frustracije koje ih čine ranjivim.”

Radionica je predviđene da omoguće dijalog među stručnjacima kao odgovor na sadašnje i buduće potrebe, postojećih i planiranih programa i aktivnosti, razmjene iskustava i dobrih praksi, kao i  na glavne izazove u prevenciji nasilnog ekstremizma među mladima u zemljama Zapadnog Balkana, kako u kontekstu škole, ali i van nje.

Među ostalim relevantnim temama, na sastanku se razgovaralo o tome kako integrisati obrazovanje za toleranciju u nastavni program srednjih škola i vannastavnih aktivnosti. Također su razmatrane aktivnosti civilnog društva za mlade kao važnu komponentu prevencije nasilnog ekstremizma, uključujući i ulogu škole vannastavnih kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i primjeri dobre saradnje između škole i lokalne zajednice, vjerske zajednice, i privatnog sektora.

Sastanak je okupio predstavnike ministarstava obrazovanja, nastavnici, istraživači, praktičari, predstavnike civilnog društva i vjerskih zajednica sa područja Zapadnog Balkana.

Takođe predstavnici CDI “Global Analitike”  su imali priliku da predstave rezultate istraživanja naučno-istraživačkog rada “Uloga obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma”, koji su prethodno predstavljeni na Prvoj međunarodnoj konferenciji o obrazovanju (MICE 2017).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Tags