AKTIVNOSTI OBRAZOVANJE

Pridružite nam se u Hub Homework-u na „Akademiji za buduće lidere”

Problem našeg društva je pasivnost mladih, te njihov nedovoljan angažman kada je u pitanju razvoj zajednice. U bosanskohercegovačkom društvu prema mišljenju mladih, zavladala je apatija i bespomoćnost među mladima, što dodatno doprinosi tome da mladi ne vide svoju ulogu u zajednici.

Kroz naš dosadašnji rad na polju mladih i aktivizma, uočili smo da ključni problem jeste pasivnost uzrokovana nedovoljnom informisanošću mladih o svojim pravima i obavezama, nedostatkom prilika za uključivanje u aktivizam, ali i razvoj vještina i kapaciteta koje se stiču kroz formalno obrazovanje.

Udruženje za društvena istraživanja realizira Global Analitika počinje sa realiziracijom projekata pod nazivom „Mladi za mlade BiH!“ uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Ovim projektom želimo da animiramo, ne samo srednjoškolce, već i studente kao bitne karike našeg društva, uzrasta od 15 do 29 godina sa odabranih područja, radi izgradnje mosta saradnje između nevladinog sektora, lokalne zajednice i mladih ljudi kao kreatora nove budućnosti našeg društva.

Jedna od aktivnosti jeste i organizacija „Akademije za buduće lidere“ za 35 mladih sa područja Kanton Sarajevo, koja će se održavati 21., 22. i 23. decembra u Hub Homeworku u Sarajevu. Sa radnim programom počinjemo svako jutro od 10 do 14 sati.

Akademija se sastoji od teorijskog dijela, a tokom određenih radionica učesnici će imati priliku učestvovati i u praktičnom dijelu. Edukatori i gosti predavači su odabrani u skladu sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim radom sa mladima i njihovim vještinama da uspješno prenesu svoje znanje i iskustvo na mlade. Predavači su iz različitih relevantnih oblasti, a predstaviti će važnost aktivizma u lokalnoj zajednici, te važne komponente poput ljudskih prava, medijske pismenost, te upotrebe interneta u razvoju aktivizma na lokalnom nivou, politički sistem, multimedijske sadržaje, poslovno komuniciranje itd.

Važno je naglasiti da polaznici akademije moraju imati 85% prisustva na sva tri dana akademije, inače neće imati priliku da diplomiraju i tako dalje budu uključeni u aktivnostima, odnosno na daljem razvoju svojih kapaciteta i vještina.

Prijaviti se možete putem linka: (https://docs.google.com/forms/d/1IecOmL7xemG9kpKJBZl3mZNKxuDe3FqiN59n2HEPsr8/edit).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail