OBRAZOVANJE

Četvrta konferencija „0% tolerancije na nasilje u školama“

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je 24.  maja 2017. godine, u prostorijama Centra za kulturu Mostar, organizovalo IV konferenciju „0% tolerancije na nasilje u školama“. Četvrta konferencija je posvećena predstavljanju rezultata Akcionog plana prevencije nasilja i maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2016/2017. godini, koji je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK izradilo i realizovalo u saradnji s partnerskim nevladinim organizacijama – Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” iz Sarajeva, TPO Fondacija iz Sarajeva, Snaga mladih iz Mostara, Centar za ljudska prava iz Mostara, Udruženje Altruist Mostar, Genesis Project iz Banja Luke, SOS Porodični centar Mostar, Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo, s ciljem planskog, svrhovitog i sistematičnog zajedničkog preventivnog djelovanja u osnovnim i srednjim školama.

Naime, u toku školske 2016/17. godine 9 organizacija je ponudilo programe koji su obuhvatali različite ciljne grupe i teme vezane za prevenciju nasilja i kreiranje pozitivne školske klime.

Izuzetno značajna tema kojoj je posvećena pažnja jeste i problem nasilja na internetu – cyberbullinga među djecom i mladima, s obzirom da taj problem postaje raširen i u školama. Doprinos Global Analitike na ovoj konferenciji, ali i Radnoj grupi Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK-a, ogleda se u realizaciji projekta pod nazivom “Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu”. Kao jedina organizacija koja se bavi ovom vrstom nasilja, a koje je svakim danom sve više prisutno u osnovnim i srednjim školama, zapravo, u društvu u cjelini, realizaciju ovog projekta podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Vlada Švicarske.

Projektne aktivnosti su realizovane u VI Osnovnoj školi, O. Š. Cim, Srednjoj građevinskoj školi Jurja Dalmatinca Mostar, te Srednjoj školi Konjic, kada je u pitanju Hercegovačko – neretvanski kanton.

Predstavnici Global Analitike na ovoj konferenciji su govorili o konceptu radionica i predavanja koje su realizirane sa učenicima, njihovim roditeljima i nastavnim osobljem i stručnim saradnicima navedenih škola. Jedna od projektnih aktivnosti je bilo i istraživanje koje je provedeno na već spomenutoj ciljnoj skupini ispitanika i učesnika. Te smo prisutnima predočili rezultate, iznijeli zaključke i uputili preporuke kako bismo svi pomogli i doprinijeli prevenciji nasilja putem interneta.

Zaključci i preporuke Global Analitike na ovoj konferenciji jesu da je najvažnije educirati nastavno osoblje i stručne saradnike kako bi pravovremeno i adekvatno reagirali kada je u pitanju ovaj oblik nasilja. Također, unaprijediti znanje učenika o sigurnoj upotrebi interneta, a približiti im negativnosti i posljedice koje uzrokuje zloupotreba ovog alata.

Roditelji i nastavno osoblje škola se ne može samostalno educirati, već je potrebno u koordiniranoj saradnji i podršci nadležnih institucija i nevladinog sektora omogućiti im edukaciju i dodatno usavršavanje nastavnog osoblja. Za suzbijanje i prevenciju nasilja među djecom i mladima, neophodna je saradnja vladinog i nevladinog sektora, kao i pravosudnog i obrazovnog sistema.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail