LJUDSKA PRAVA NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Važnost regionalne saradnje u borbi protiv ekstremizma

Članovi Centra za društvena istraživanja Global Analitka prisustvovali su regionalnoj radionici: Well-Being for the Western Balkans u Podgorici, koja je realizovana od 24. do 25. juna 2021. godine. Ova konferencija je završni događaj u okviru regionalnog projekta projekta “Communities First: Creation of a civil society hub to address issue of violent extremism – from prevention to reintegration”,  koji je implementirao Forum MNE (Crna Gora) u partnerstvu sa Centrom za pravne građanske inicijative (Albanija), Hope and Homes for Children (Bosna i Hercegovina), partneri Kosova – Centar za upravljanje sukobima (Kosovo), Centar za zajednički jezik (Sjeverna Makedonija) i Kulturni centar DamaD (Srbija), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Na ovoj regionalnoj radionici okupili su se predstavnici nevladinih organizacija sa Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija).

Konferencija je obuhvatila panele i interaktivne diskusije, gdje su se obratili predstavnici Foruma MNE, državni sekretar i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma CVE (countering violent extremism), te savjetnik potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku, sigurnost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala.

Organizovana su dva panela na kojima su govorili istaknuti praktičari i eksperti za prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma (P/CVE) iz regije Zapadnog Balkana po problematici ekstremizma i radikalizacije u regionu, te o različitim aspektima otpornosti lokalnih zajednica od nasilnog ekstremizma. Govornici na prvom panelu su bili: Xhesila Nano, specijalista Odjeljenja za civilno društvo i sigurnost, CVE Koordinacioni centar (Albanija), dr. Safet Mušić, stručnjak za sigurnosna pitanja (Bosna i Hercegovina), Džemal Perović, izvršni direktor MogUla i aktivista civilnog društva (Crna Gora), Selam Isejni, profesor na Fakultetu novinarstva na Državnom univerzitetu u Tetovu (Sjeverna Makedonija). Zatim, na drugom panelu, govornici su bili: Xheljadin Ajvazi, zamjenik nacionalnog koordinatora za P/CVE u Vladi sjeverne Makedonije, Milena Gvozdenović, zamjenica direktora programa Centra za demokratsku tranziciju (Crna Gora), Brajan Brković, koordinator programa Centra za interkulturalnost komunikacija (Srbija).

Na radionici je predstavljena premijerna projekcija dokumentarnog filma u okviru projekta, koji je snimljen sa relevatnim sagovornicima iz regije Zapadnog Balkana, koji su govorili o važnosti efikasne prevencije i borbe protiv nasilnog ekstremizma.

Učesnici su imali priliku dati svoj doprinos za izgradnju otpornosti zajednica kroz davanje prijedloga za izmjene postojećih akcionih planova u državama Zapadnog Balkana, uzimajući u obzir objektivno stranje na terenu. Članovi Global Analitike su kroz svoj doprinos naglasili da se prevencija i suzbijanje ekstremizma, ne treba samo fokusirati na nasilni ekstremizam, već na svaki oblik ekstremizma, s obzirom da u posljednje vrijeme nismo imali nijedan odlazak na strano ratište. Potrebno je konačno uključiti relevantne aktere, najprije iskusne nevladine organizacije u ovoj oblasti, te dokazane stručnjake koji svojim radom i rezultatima na terenu mogu doprinijeti kvalitetnoj izradi kako strateških, tako i akcionih planova država iz regije.

Takođe, posebnu pažnju moramo posvetiti borbi protiv govora mržnje koja ja u uskoj korelaciji sa radikalizacijom, te samog širenja ekstremnih stavova.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail