RODNA RAVNOPRAVNOST

„Muškarcima njihova prava i ništa više. Ženama njihova prava i ništa manje.“

Predstavnici Centra za društveno istraživanje “Global Analitika” učestvovali su na konferenciji pod nazivom ”Empowerment, Advocacy and Activism Tools: Women and Girls with Disabilities against Violence” (”Alati za osnaživanje, zagovaranje i aktivizam: žene i djevojke sa invaliditetom protiv nasilja”), koja je realizirana 17-19. marta 2017. godine u Banja Luci.

U okviru konferencije, koju je organizovalo Udruženje za kulturu, afirmaciju i savjetovanje KAS Banja Luka, održana su predavanja i radionice koja imaju za cilj da ukažu na dvostruku diskriminaciju i marginalizaciju sa kojom se suočavaju djevojke i žene sa invaliditetom, kako u privatnom tako i profesionalnom životu, a pogotovo kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje nad djevojkama i ženama sa invaliditetom.

Konferencija, koja je okupila 24 učesnice, 20 iz Banja Luke, 3 iz Sarajeva i 1 iz Krupe, bila je namijenjena djevojakam i ženama od 18 do 35 godina, sa ili bez invaliditeta.

Prvi modul predavanja obuhvatao je pojam i definiciju rodno zasnovano nasilje i kršenje prava sa pravnog aspekta, zatim na drugom modulu se diskutovalo o temi rod, invaliditet i nasilje. Također kroz treći modul obuhvaćen je i “kiber feminizam“ koji postaje sve primjećeniji kada su u pitanju prava svih žena.

Realizacijom ove konferencije dodatno se naglašava pitanje o problematici nasilja nad ženama sa invaliditetom, koje se inače u društvenim tokovima zanemaruje, ili se tome skoro pa nimalo ne posvećuje pažnja.

CDI Global Analitika kroz realizaciju projektnih aktivnosti, kontinuirano doprinosi smanjenju kršenja ljudskih prava žena i osoba sa invaliditetom, s posebnim akcentom na prevencije svih oblika nasilja kao i diskriminacije na bilo kojem osnova. Kao pojedinci, ali i organizacije neophodno je da svojim radom doprinosimo stvaranju društva zasnovanog na pravdi, pravičnosti i jednakosti.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail