LJUDSKA PRAVA RODNA RAVNOPRAVNOST

One billion rising – ustanimo zajedno protiv nasilja nad ženama

„One Billion Rising“ je inicijativa koju je pokrenuo aktivistički pokret V-day, predvođen aktivistkinjom Evom Ensler, kao poziv na akciju i odgovor na užasavajuću statistiku po kojoj je svaka treća žena u svijetu pretučena ili silovana. Procjenjuje se da jedna milijarda žena, djevojaka i djevojčica u svijetu trpi nasilje. Širom svijeta, milijarda muškarca i žena će plesnom revolucijom ustati protiv nepravde koju trpe žene, te dati podršku svim ženama, djevojkama i djevojčicama svijeta u borbi protiv nasilja.

Svakog februara nas je više i više – u stotinama zemalja širom svijeta –  pokazujemo našim lokalnim zajednicama i svijetu kako jedna milijarda može ustati kako izgledaju žrtve koje su preživjele nepravdu i kako se protiv iste bore! Rastemo kroz ples izražavajući radost i jedinstvo, kao i slavljenje činjenice da nismo bile poražene od strane ovog nasilja. Rastemo da bismo pokazali da smo odlučni da stvorimo novu vrstu svijesti – onu u kojoj će se nasilje oduprijeti sve dok ne postane nezamislivo.Ove godine rastemo u znak solidarnosti PROTIV eksploatacije žena.

Glavno moto je: Ustani! Zaustavi! Poveži se!

„Jedna milijarda ustaje“: SOLIDARNOST PROTIV eksploatacije žena

Pokret „Jedan milijarda ustaje“ je počeo u 2013. godini sa žestokom borbom protiv seksualnog i fizičkog nasilja- zagovaranjem protiv silovanja, incesta, sakaćenja ženskih genitalija i trgovine ljudima, tako da je „V-dan“ kampanja ( V day- međunarodni aktivistički pokret protiv nasilja nad ženama i djevojkama, čiji je začetnik bila Eve Ensler) više od 18 godina na čelu. Tokom protekle četiri godine, kako  je pokret „Milijarda ustaje“ rastao i lokalne kampanje se produbile, također je uveo u ekonomsko nasilje i nasilje siromaštva, rasno nasilja, nasilje nad ženama, nasilje uzrokovano korupcijom, okupaciju i agresije, nasilje uzrokovano katastrofama okoliša , klimatske promjene i pljačku okoliša, nasilje koje utiče na žene u kontekstu ratova pod pokroviteljstvom države, militarizacije, i pogoršanja unutrašnjeg i međunarodnog raseljavanja miliona ljudi, i nasilje stvoreno od strane kapitalističkih pohlepnika, između mnogih drugih.

Ove godine, revolucija „Milijarda ustaje“ daje oštriji fokus i vidljivost na eksploataciju žena, te da poveća globalne solidarnosti u zaustavljanju nasilja u svim oblicima.

USTANI!

  • Razumijevanje eksploatacije

Eksploatacija je akcija ili djelo nepravednog tretiranja drugih, u smislu iskorištavanja tuđeg rada i djelovanja. Žene i djevojke su postale ranjivije na zloupotrebe ovlasti u svim područjima – u kući, na radnom mjestu, i ekonomski – kada imaju malo ili nimalo mogućnosti za opstanak.

Eksploatacija uključuje i eskalaciju imperijalističkog korporativnog profiterstva unutar zemlje i preko granica koje zlostavljaju žene i djevojke. Svjedoci smo sve više i više da u kontekstu ekonomskog nasilja i siromaštva, dodatni oblici zlostavljanja kao što su silovanje, trgovina ljudima, prisilni rad i migracija, i moderno ropstvo svakim danom sve više eskaliraju. Žene i djevojke se koriste kao objekti koji će biti izvučen za vlast i za profit, i za društvene, ekonomske i političke kontrole.

U mnogim regijama svijeta žene su zlostavljane na više načina kroz slojeve eksploatacije i ugnjetavanja. Jedan sloj je duboko ukorijenjen u patrijarhalne strukture u društvu koje i dalje podređuju i tlače žene, ili prisiljavaju žene na predaju i potčinjavanje. To stvara plodno tlo za dominaciju i kontrolu nad njima. Drugi sloj je izvoz siromašnih žena za rad kada ekonomsku eksploataciju globalno sprovode imperijalističke i kapitalističke države koje stvaraju profit na ljudima. Zloupotreba planete, i komodifikacija i dehumanizacija ženskog tijela u službi profita, i u službi profita drugih naroda i razvoja, predstavlja najviše krivično djelo zloupotrebe i moći. Posebno  kada se eksploatacija vrši na najviše marginaliziranim ženama – domorodačkim ženama, radnicama, migranaticama, domaćicama i seljankama. Sve u svemu, pokret zahtjeva  okončanje svih oblika eksploatacije žena i djevojaka.

ZAUSTAVI!

“Dakle, moramo naučiti umjetnost i vježbati prekidanje. Moramo pustiti pipke naših lažnih sigurnosti i prekinuti svijeta kakav poznajemo. Moramo pretpostaviti da bilo gdje da živimo ili bilo šta da  radimo, da se sve može promijeniti ili se raspasti na komadiće i moramo vježbati da  mijenjamo i da ga pustimo. Živjeti kao da nema budućnosti, i to one koju mi stvaramo. Ništa nam ne garantuje osim naše spremnosti i želje da živimo kao pioniri nove svijesti i načina. I mi moramo biti ti koji će to poremetiti. To je moć kreativnog otpora. Borimo se i igrajmo sa svim našim snagama za život s više udobnosti. ” Eve Ensler (osnivačica i direktorica V-Dana i pokreta „Jedna milijarda ustaje“)

Kada ljudi plešu širom svijeta, i kada ustanu za revoluciju koristeći umjetnost kao kreativni otpor – to je globalna prkosna potražnja protiv vlade, institucija vlasti i moći, i drugih počinitelja koji moraju biti odgovorni za svoje postupke. Kolektivne umjetničke akcije imaju moć da podstaknu i mobilizuju, da probude i inspirišu ljude da se ujedine za jedinstvenu svrhu, kako lokalne tako i globalne zajednice. To je kreativna “moć naroda” koja sa sobom nosi nadu i volju dovoljno jakuda transformiše naše sadašnje globalne strukture patrijarhata i kapitalističke pohlepe u novi svijet sa pravdom i slobodu u svojoj srži. U posljednje četiri godine kampanje vidjeli smo kako ljudi PLEŠU, hrabro i radikalno utjelovljavajući proslave, potražnje, proteste i nade.

I naš globalni ples koji veže je i poremećaj i prednost, koje nas tjeraju da učinimo sve što je u našoj moći da zadržimo izgradnju ovog novog svijeta – svijeta ravnopravnosti, slobode, mira i dostojanstva.

POVEŽI SE!

Zašto Solidarnost?

  • Jer bivajući ujedinjeni oko istog fronta dobivamo pažnju i fokus. To nam daje mogućnost da  proširimo razumijevanje i svijest o nasilju nad ženama i djevojkama.
  • Jer zajedničko okupljanje ljudi i grupa gradi partnerstva i savezništva među grupama civilnog društva, drugim pokretima i pojedincima iz svih sfera života.
  • Jer zajednička odlučnost okupljenih ljudi vrši pritisak i odgovornost na državne agencije, kao i kulturne i međunarodne institucije i instrumente, na njihovu odgovornost da im prioritet bude zaustavljanje nasilja nad ženama.
  • Jer, jedinstvo stvara nadu – a nada stvara snage za zajedničku viziju. Ova vizija eskalira u umjetnosti i kao snažan lični i kolektivni oblik protesta i kreativnog otpora.
  • Jer zajedno radeći na globalnim temama – što omogućava široku i dublju povezanosti s drugim kampanjama i pokretima – olakšava izraženiju svijest i edukaciju o globalnim pitanjima na lokalnom nivou dajući priliku da povežete globalna pitanja sa lokalnim pitanjima.
  • Zato što se povezivanjem podstiče inkluzivnost – a to  nastavlja i održava raznolikost učesnika – od grupe mladih i studenata, aktivista starije i nove generacije, feministkinja, medija, blogera, umjetnika, akademika, učitelja, muškaraca i dječaka svih uzrasta.
  • Jer upotreba kohezivne svrsishodne akcije omogućava umjetničkim i političkim strategijama  kombinovanje snažnog zajedničkog alata za eskalaciju poziva na  revolucije.
  • Jer kada ljudi dolaze zajedno, vlast prelazi natrag na ljude, a ne na vladu ili institucije.
  • Zato što ne može biti REVOLUCIJA bez solidarnosti. Mi se ne možemo boriti za promjenu sistema – promjenu načina razmišljanja; promjenu struktura koje drže nasilje u mjestu; promjenu u svijesti, svijest i razumijevanje nasilja; kraj patrijarhalnih vrijednosti i kulture; mijenjanje politike tako da ne pogađa žene ekonomski, socijalno, seksualno, fizički, emocionalno; represije i eksploatacije – sami. Ova revolucija zahtijeva posvećenost, hrabrost, povjerenje, vjerovanje, i ljubav.

Ovaj pokret će također biti održan i u Bosni i Hercegovni. 1billion_tiledmediasquares_05Organizacija „Glas žene“ Bihać po šesti put organizuje Globalnu Kampanju „Jedna milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“. Ove godine se ustaje i pleše u znak solidarnosti PROTIV EKSPLOATACIJE ŽENA.

Kampanja se nastavlja kao zahtjev za okončanje svih oblika izrabljivanja žena i djevojaka. Organizacija „Glas žene“ Bihać , uz saradnju i podršku KUD Krajine, aktivistica za ženska prava, nosioci su ove kampanje u Bihaću, a u sklopu koje će se 14. februara na Gradskom trgu, sa početkom u 12:00 sati, održati plesnu revoluciju protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.

Mostar je također dio ONE BILLION RISING kampanje već pet godina. Organizatori su Vijeće mladih Grada Mostara, Udruženje ”Žena BiH”, Podružnica psihologa Hercegovina i ELSA Mostar.

Na Španskom trgu 14.02.2017. godine u 14:00 sati održat će se plesna revija, a u 16:00 plešemo u Mepas Mall-u.

I Global ANALITIKA također podržava pokret „Jedna milijarda ustaje“, te poziva sve građane da se uključe u aktivnostima koje se danas održavaju u njihovom gradu povodom ovog pokreta. Događaj kao što je One billion rising je način da se skrene pažnja na ovaj gorući problem, te da se svijetu pokaže snaga zajedničke borbe, odlučnosti i solidarnosti.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail