RODNA RAVNOPRAVNOST SIGURNOST

Pridružite nam se na edukaciji za mlade “Ne šuti, reaguj!”

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Nasilje nije ljubav!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena.

Fenomen nasilja u partnerskim vezama tek je u posljednjih nekoliko desetljeća u svijetu prepoznat kao istaknuti društveni i javnozdravstveni problem. Danas se dosta govori o nasilju u porodici, ali se jako malo spominje nasilje koje se dešava u intimnim i partnerskim vezama mladih, a koje predstavlja nasilje počinjeno od strane partnera, bez obzira na to da li je riječ o partneru sa kojim je osoba u formalnoj ili neformalnoj vezi.

Ono što igra najveću ulogu  kada je u pitanju  nasilje u partnerskim vezama, jeste činjenica da isto počinje već u prvim vezama koje se ostvaruju u ranoj adolescenciji. Mladi u adolescentnim godinama stupaju u emotivne i intimne veze i u tom periodu formiraju svoj seksualni identitet, preispituju romantične i rodne uloge i definišu sliku o sebi.

Kroz projektne ciljeve želimo pridonijeti osvještavanju i educiranju javnosti o tome kako prepoznati, djelovati i spriječiti oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama u partnerskim vezama, bilo da je riječ o početničkim adolescentskim/srednjoškolskim vezama, zrelim vezama, vanbračnim ili bračnim zajednicama.

Jedna od aktivnosti projekta jeste i organizacija trodnevne edukacije u Sarajevu pod nazivom „Ne šuti, reaguj!“ za 30 mladih iz različitih dijelova BiH. Edukacija će se održavati 18. – 20. septembra u Hub Homeworku u Sarajevu.

Edukatori i gosti predavači su odabrani u skladu sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim radom sa mladima i njihovim vještinama da uspješno prenesu svoje znanje i iskustvo na mlade.

Predavači su iz različitih relevantnih oblasti, a govoriti će o vrlo važnim temama kao što je nasilje u partnerskim odnosima, kako prepoznati isto, kako reagovati i zaštitit se, kome se obratiti za pomoć itd.

Realizacijom edukacije za mlade omogućiti ćemo direktni doprinos mladih ovoj temi, kroz educirane radionice podizanja svijesti o nasilju nad ženama u partnerskim vezama kroz različite istinite priča i iskustva žena, uključujući preventivne pristupe.

Prijaviti se možete do 16. septembra na linku ispod:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Lpb0cQ3KrMTXlkiB9UissdrON04qdcnvReNi7q9-Zhx5AQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 ili na e-mail: amina.globalanalitika@gmail.com.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail