OBRAZOVANJE

Prva međunarodna konferencija o obrazovanju

U Mostaru je održana 1. Međunarodna konferencija o obrazovanju (MICE – Mostar International Conference on Education), u hotel Mostar 12. i 13. maja, u organizaciji Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“. Na konferenciji su učestvovali vodeći stručnjaci iz oblasti obrazovanja iz regije, kao i iz BiH, te je objavljeno više od 70 radova sa zanimljivim temama. Predstavnici Centra za društvena istraživanja „Global Analitika“ iz Sarajeva su takođe izlagali dva istraživačka rada, na teme koje su u fokusu rada i istraživanja.

Prva tema se odnosila na ulogu obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, gdje je u zaključku naznačena važnost obrazovanja ne samo u prevenciji, već i kao dio deradikalizacije i rehabilitacije i reintegracije radikalizovanih osoba. Što je ujedno i u skladu sa ulogom koja je namijenjena obrazovnim institucijama u Strategiji BiH za borbu protiv terorizma 2015-2020.

Druga tema se odnosi na problem nasilja na internetu/cyberbullinga u BiH, te kako obrazovanje djece i nastavnika o ovom problemu može doprinijeti smanjenju slučajeva nasilja na internetu, kao i prevenciji istoga. Prezentovani su rezultati istraživanja koje je sprovedeno na području tri kantona u FBiH, a koji su pokazali da postoji dosta nerazumijevanja svih opasnosti koje nosi ovaj problem, kako među nastavnicima, tako među učenicima i roditeljima.

Objavom radova na ovoj značajnoj konferenciji, „Global Analitika“ je jasno potvrdila da je važno da na sve društvene pojave reagujemo istraživanjem te da dođemo do relevantnih rezultata, koji će biti od koristi i društvu, naučnoj zajednici, ali i u planiranju rada naše organizacije. Istraživački tim je dodatno ojačan kompetentnim istraživačima, te shodno Planu rada za 2017. godinu nastavljamo sa daljim istraživačkim poduhvatima u cilju neovisnog i naučno utemeljenog istraživanja aktuelnih društvenih pojava koje su prisutne u BiH. Do kraja mjeseca maja, istraživači i stručnjaci „Global Analitike“ su se odazvali pozivu i prisustvovati će na dvije konferencije van BiH, kao i na još dvije konferencije u BiH, čime se svrstavamo u jednu od najrelevantnijih neovisnih i neprofitnih istraživačkih institucija u BiH.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail