AKTIVNOSTI KRIMINAL I KORUPCIJA

Zajedno protiv okolišnog kriminala!

Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika započinje sa radom na projektu ”Zajedno protiv okolišnog kriminala”. Projekt  je odabran od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD), u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kojeg finansira Švedska. 

Razotkrivanje i kontrola ekološkog kriminala je ujedno i važan izazov za cijelo društvo posebno za nadležne institucije u Bosni i Hercegovini (BiH). Nepostojanje jedinstvene policijske evidencije o stanju i kretanju ekološkog kriminala u BiH je posljedični problem, također komplikovano političko uređenje te nedovoljna osviještenost i informisanost utiču na to da je ekološki kriminal rastući izazov s kojim se BiH suočava.

Osnovni cilj ovog projekta je da se poveća svjesnost javnosti o značaju prevencije okolišnog kriminala, njegovim uzrocima i posljedicama kroz kvalitetno istraživanje, obzirom da su korupcija i okolišni kriminal nedovoljno istražene oblasti.

Kroz niz komplementarnih aktivnosti koje uključuju pisanje članaka na ovu temu, istraživanje sa teoretskim dijelom i terenskim istraživanjem i intevjuima, kao i zagovaračkim aktivnostima ukazat će se na trendove i uzroke ekološkog kriminala u BiH. Ciljna grupa ovog projekta jeste stanovništvo Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike nadležnih institucija, aktiviste, nevladin sektor, novinare, studente, kao i same žrtve ekološkog kriminala.

Važno je spomenuti i značajno partnerstvo medija na ovom projektu, gdje se ističe Magazin Gracija, kao jedan fantastičan medij koji preko 18 godina gradi sjajne priče, a pored toga je nosilac mnogobrojnih projekata koji se tiču ekologije u BiH.

Projekat će trajati deset mjeseci, a za sva pitanja u vezi ovog projekta, možete se obratiti koordinatorici projekta, Anesa Lakača putem emaila global.analitika@gmail.com ili anesalakaca.globalanalitika@gmail.com.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

About the author

Admin