LJUDSKA PRAVA

“Sada je vrijeme da zajedno iskorijenimo trgovinu ljudima!”

Borba protiv trgovine ljudima je bila u fokusu sastanka koji je organiziran u sjedištu UN-a od strane INTERPOL-a i stalnih misija Austrije i Brazila u UN-u. Ovaj sastanak je održan tokom godišnje Generalne skupštine UN-a, te organizovan u kontekstu Programa UN za održivi razvoj UN 2030 i naglašava kako je skoro svaka zemlja u svijetu pogođena problematikom trgovine ljudima, bilo da je zemlja porijekla, tranzita ili odredišta za žrtve.

Sa desetinama miliona žrtava trgovine ljudima širom svijeta, “sada je vrijeme da zajedno i iskorijenimo ovu gnusnu praksu”, rekao je generalni sekretar António Guterres na sastanku na visokom nivou na kojem su države članice usvojile političku deklaraciju kojom potvrđuju svoju posvećenost implementaciji Akcionog plana Ujedinjenih naroda da se okonča problem trgovine ljudima.

“Trgovina ljudima je svuda oko nas, u svim regionima svijeta”, rekao je Guterres, pozivajući se na takve postupke kao što su prinudni rad, seksualno izrabljivanje, regrutacije djece-vojnika i drugi oblici eksploatacije i zlostavljanja.

U Deklaraciji, usvojene bez glasanja, države članice UN-a pokazale su svoju snažnu političku volju da preduzmu odlučnu zajedničku akciju kako bi se okončao gnusni zločin – trgovine ljudima.

Posljednjih godina, rastući sukobi, nesigurnost i ekonomska neizvjesnost donijeli su nove izazove sa kojima se države moraju suočavati.

“Kako milioni djece, žena i muškaraca napuštaju svoje zemlje iz sigurnosnih razloga, nalaze se na milosti nemilosrdnih ljudi”, izjavio je Guterres.

Borba protiv trgovine ljudima zahtijeva veću upotrebu relevantnih instrumenata, uključujući konvencije UN-a protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i protiv korupcije. Naredne godine se očekuje da Generalna skupština usvoji globalni sporazum o sigurnoj, urednoj i redovnoj migraciji, što ujedno predstavlja dalju potencijalnu prekretnicu.

Sa žrtvama, uključujući muškarce, žene i djece svih uzrasta, trgovina ljudima predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom dostojanstvu, fizičkom integritetu, kao i globalni izazov održivom razvoju. Često transnacionalni i organizovani kriminal je usmjeren na najugroženije zajednice.

Trgovina ljudima predstavlja visokoprofitnu aktivnost sa minimalnim rizikom, koja je često povezana sa  drugim različitim oblicima organizovanog kriminala kao što su: trgovina oružjem, kibernetički kriminal, trgovina drogom, pranje novca, trgovina nedozvoljenim supstancama i krijumčarenje migranata. A u nekim dijelovima svijeta trgovina ljudi povezana je i sa ekstremističkim grupama, prisiljavanjem žena i devojaka na brakove ili seksualno ropstvo, ali i prisilni rad i borbu koji je usmjeren na dječake i muškarce.

“Kao jedina globalna policijska organizacija, INTERPOL je idealno pozicioniran da podrži policiju širom svijeta u cilju usmjeravanja i ometanja svih oblika trgovine ljudima kroz svoje policijske mogućnosti i mrežu. Program UN-a za održivi razvoj UN 2030 je savršeni medijum koji odgovara mnogim različitim aspektima ovog globalnog fenomena”, izjavila je zamjenica specijalnog predstavnika INTERPOL-a UN-a Elisabeth Neugebauer, koja je ujedno i moderirala sastanak.

Agenda za održivi razvoj iz 2030. godine, koju su države članice usvojile u 2015. godini, takođe govori o nekim osnovnim uzrocima koji čine ljude osjetljivim na trgovinu ljudima. Često trgovinu ljudima podstiču siromaštvo i nejednakost.

“Borba protiv trgovine ljudima i unaprijeđenje održivog i inkluzivnog razvoja ide ruku pod ruku”, rekao je Guterres. Takođe, obraćajući se na sastanak, izvršni direktor Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC), Juri Fedotov, rekao je: “Ova procjena i usvajanje političke deklaracije mogu pomoći da se ova predanost napreduje i izoštre odgovori na zloglasni zločin koji se nastavlja eksploatisati i viktimizirati najugroženije, u svim dijelovima svijeta. “

Za izgradnju baze dokaza, UNODC trenutno radi sa akademskom zajednicom kako bi razvio inovativne metodologije za mjerenje veličine i obima problema trgovine ljudima, dodao je on.

Na sastanku se obratio i predsjednik Generalne skupštine Miroslav Lajčák, kao i gospođa Mira Sorvino, ambasador dobre volje UNODC-a za globalnu borbu protiv trgovine ljudima i Grizelda Grootboom, predstavnik civilnog društva i žrtva trgovine ljudima.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail