AKTIVNOSTI

Održimo mir zajedno!”

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Let’s keep peace together! –  Održimo mir zajedno!”, uz podršku od strane Ambasade SAD-a u BiH.

Naime, planiramo organizovati završni događaj – press konferenciju, povodom našeg dvogodišnjeg projekta, koji smo uprkos pandemiji korona virusa uspješno realizovali.  Na ovoj konferenciji planiramo prezentirati samu ideju našeg projekta, postignute rezultate, ali i kratki dokumentarac koji je nastao tokom same realizacije projekta.

Naš tim neumorno razvija nove ideje koristeći inovativne pristupe u cilju uspješne komunikacije i međunarodne saradnje nevladinih udruženja/institucija, usmjereno na stvaranju sigurnijeg okruženja, kroz osnaživanje mladih i doprinos održivosti mira, kao i zaštiti i promoviranju ljudskih prava i sloboda. Zajedničkim radom i ostvarivanjem zajedničkih ciljeva, zalažemo se za nenasilno rješavanje konflikata sa posebnim akcentom na podršci osjetljivim kategorijama društva (mladi, žene i manjine. Posljednjih pet godina uspješno smo realizirali različite projekte uz podršku Ambasada SAD-a i Slovačke u BiH, kao i nadležnih ministarstava i drugih institucija.

Bosna i Hercegovina je postkonfliktno društvo, zajednica sa još uvijek vidljivim traumatskim posljedicama rata i traumama koje se prenose kroz tri generacije. Kao rezultat toga, među stanovništvom postoji osjećaj nepovjerenja prema susjedima drugih naroda, a komunikacija i saradnja je i dalje minimalna i samo na potrebnom nivou.

Glavni cilj ovog projekta jeste doprinijeti uspostavljanju novih mostova povjerenja, saradnje i jedinstva među mladima širom Bosne i Hercegovine, zasnovanih na aktivizmu mladih i građanskom angažmanu i njihovom nastojanju da kreiraju naraciju u kojoj se traži pomirenje i poštovanje jednih prema drugima i unapređenje.

Ovom konferencijom želimo promovirati bitnost jedinstva među mladim ljudima i štetnost i posljedice nedostatka istog u društvu, te prikazati stavove mladih o važnosti održivosti mira, ali i na koji način netrepeljivost prema drugom i drugačijem utiče na njihovu kvalitetu života. Važno je da se čuje glas mladih i poruke koje šalju iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Konferencija će se održati 17.02.2022. godine u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad, na adresi Mula Mustafe Bašeskije 7, sa početkom u 11.00h.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila: amina.globalanalitika@gmail.com.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail