DISKRIMINACIJA LJUDSKA PRAVA

Nasilje nije cool!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika počinje sa realiziracijom projekata pod nazivom “Nasilje nije cool!, uz finansijsku podršku Skupštine Kantona Sarajevo.

Posljedice nasilja preko interneta mogu biti i ozbiljnije od onih uzrokovanih međuvršnjačkim nasiljem u stvarnim životnim situacijama. Publika nasilja preko interneta često je mnogo šira od one na školskom igralištu i u razredu. Uz to, kod nasilja na internetu postoji snaga pisane riječi tako da žrtva može svaki put ponovno pročitati sta je nasilnik o njoj napisao, a u verbalnom obliku uvrede se mogu zaboraviti. Kroz ovaj projekat, najprije učenici osnovnih škola će imati priliku informisati se i educirati o mogućim rizicima koji mogu dovesti do toga da se počinilac razvije u kršioca krivičnog zakona.

Ovaj projekat bazira se prvenstveno na prevenciji nasilja na internetu među djecom u cilju suzbijanja rizika od neželjenog ponašanja, te unapređenja mentalnog zdravlja djece tokom i poslije pandemije.

S tim u vezi, ovim projektom ćemo staviti akcenat na dodatnoj edukaciji, informisanosti i osposobljavanju djece, učenika osnovnih škola. Projektom takođe želimo postići da naša ciljna grupa, dođe do novih saznanja kada je u pitanju uočavanje ranih znakova promjene u ponašanju djece, a koji se mogu dovesti u vezu sa nasiljem na internetu među djecom. Osim toga, želimo podstaći naše korisnike projekta da direktno doprinose daljoj informisanosti svojih vršnjaka te da se zajednički borimo protiv nasilja na internetu.

Generalni cilj projekta je osnaživanje civilnog društva na području Kantona Sarajevo i podstcanje djece na aktivno sudjelovanje u projektu u cilju dodatne edukacije i prevencije nasilja na internetu, kroz saradnju sa lokalnim vlastima.

Kroz različite aktivnosti ćemo raditi na podizanju svijesti i nivoa informisanosti o prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru kako bi se doprinijelo prevenciji cyberbullyinga, kao i posljedica istog, kroz ranu detekciju poremećaja u ponašanju maloljetnika, uzrocima i posljedicama, koje nosi ta problematika.

Tema cyberbullyinga je vrlo ozbiljnog karaktera, jer kod žrtvi istog se može javiti mogućnost ozbiljnog narušavanja mentalnog zdravlja i samim tim razvijanje patoloških obrazaca ponašanja.

Potreba koja se treba zadovoljiti jeste razvijanje svijesti djece i mladih, njihovih roditelja kao i ostalih građana Kantona Sarajevo, da nasilje na internetu nije šala i da utiče na mentalno zdravlje žrtve. Navedeni projekat je jedinstven jer se jedini fokusira na imenovanje i drugih oblika zlostavljanja djece i mladih na internetu kao i na smanjenje broja prekršioca zakona u budućnosti slanjem jasne poruke da je svaki oblik nasilja nedopustiv.

Navedeni projekat je jedinstven jer se jedini fokusira na imenovanje i drugih oblika zlostavljanja djece i mladih na internetu kao i na smanjenje broja prekršioca zakona u budućnosti slanjem jasne poruke da je svaki oblik nasilja nedopustiv.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail