AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

Mladi imaju važnu ulogu u odgovoru na društvene krize!

Piše: Emina Tanović 

Pandemija koja je nastala u kineskom gradu Wuhan, pogodila je cijeli svijet koji je bio spektakularno nespreman na krizu. Jako potreseni panedmijom COVID-19, mnogi od nas su izgubili poslove, slobodu, umijeće socijalnih interakcija, kao i stekli razne teškoće poput mentalnih poteškoća, nesigurnosti, kako u sebe tako i u ljude oko nas, a neminovno je  i stvaranje averzije prema uživanju u društvu. Pandemija je dotakla živote širom svijeta, u čijem procesu su mnogi izgubljeni i koji su se borili sa ekonomskim poteškoćama koje je izazvala. Kriza COVID-19 ne samo da predstavlja izazov za kontrolu bolesti i upravljanje istim, već ima dugoročne i daleko doticajne uticaje na države, društva i međunarodnu saradnju. Budući da je ovaj izazov zaista intredisiciplinaran i ukoliko se ne riješi na odgovarajući način, kroz politiku, društvena kriza stvorena pandemijom može povećati nejednakost, isključenost, diskriminaciju kao i globalnu nezaposlenost. Ponovno povezivanje, odnosno otvaranje svijetu može biti i otvaranje prema novim idejama i ponašanjima koja naše zajednice čine jačim i inkluzivnijim, što bi i trebalo biti jedan od ciljeva društva. Mnoge vlade su pozvale mlade ljude da prihvate napore kako bi zaštitili sebe i cjelokupnu populaciju. Ne samo da su mladi u poziciji da pomognu onima koji su najugroženiji, već i da pomognu u povećanju kampanja za podizanje društvene svijesti. Možemo reći da su mladi ključni i dio aktivnog plana za ograničavanje širenja virusa i njegovog uticaja kako na javno zdravlje, tako i na društvo i ekonomiju u cjelini.

U sklopu gore navedenog, organizacija Projektu Vulentare Nderkombetare (PVN) iz Albanije je organizovala internacionalni projekat pod nazivom ”Reconnect, Reflect, Rebuild” (3R). Projekat je obuhvatio realizaciju međunarodnog treninga za mlade u periodu od 26. do 31. marta, 2022. godine u Albaniji, u Draču, u kojem su učestvovali mladi iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Turske, Poljske i Albanije. Timovi su sačinjavali  po tri člana iz svake države u dobi od 19 do 30 godina.

Trening se fokusirao na obradu naših osjećaja i iskustava nakon nekoliko burnih godina života s pandemijom COVID-19. Okupili smo se kao grupa učesnika iz devet različitih zemalja koja je zajedno istraživala različita iskustva, razvijala načine ponovnog međusobnog povezivanja, izgradnje svog samopoštovanja i kako da naučeno znanje iskoristimo za motivisanje mladih u našim zemljama nakon ove krize. Još jedno veliko pitanje kojim se ovaj trening bavio jeste diskriminacija. Pandemija nas je natjerala da se prilagodimo životu na internetu, ali je također rezultirala velikom proliferacijom govora mržnje i dezinformacija na socijalnim mrežama. Pitanja koja su se dovodila u fokus treninga jesu, kako možemo postati jači zagovornici tolerancije i mira boreći se protiv govora mržnje? Koji su nam alati potrebni za rješavanje ovih problema s mladima?

 

Iskustva mladih o značaju međunarodnih susreta i zajedničkog učenja

U toku treninga, imali smo priliku razgovarati sa sudionicima o samom projektu, gdje smo ih zamolili da nam daju kratak osvrt i vlastito mišljenje o interakcijama, očekivanjima i samim radionicama.

Dora, iz Hrvatske nam je vrlo rado ispričala, na vlastiti način, svoje viđenje, koja kaže:

 „Kako smo se dotakli tema poput govora mržnje, povezne sa socijalnim mrežama kao jedna od posljedica Covid-19, dosta smo radili na tom segmentu. Imali smo mnogo praktičnih aktivnosti gdje smo imali priliku kreirati vlastite novine prilikom kojih smo razmislili o tome kako zapravo govor mržnje utiče na imarginalizirane skupine. Nakon toga smo krenuli sa dijelom o samorefleksiji, prilikom koje je pripadnik LGBT skupine pričao o vlastitim traumama i zapravo kako različiti stereotipi, a tako i situacije, u djetinjstvu i kasnije, utiču na sam razvoj trauma koje dodatno pogoršavaju širenje govora mržnje. Nastavak ovog dijela treninga jeste samorefleksija, odnosno kako mi doživljavamo sami sebe, koje su naše vlastite traume, te na kraju nastojati povezati govor mržnje sa imarginaliziranim skupinama, vlastitim mišljenjem i pomoću toga kreirati kampanje za budućnost. Moj osobni stav i doživljaj je jako pozitivan, sve mi se čini više nego super, jako zanimljivo. Ekipa je odlčna, samim tim i grupna dinamika je na nivou, svi su otvoreni i stručni. Može se primjetiti da svi podjednako žele razgovarati o datim temama, što je zapravo jako bitno. Cijelo vrijeme se razvijaju razne diskusije, što naravno i poboljšava kvalitetu treninga. Sve u svemu, jako pozitivno iskustvo.“

„Zdravo, moje ime je Riad, dolazim iz Kosova, za mene je bilo jako zanimljivo doći ovdje i upoznati nove ljude, naročito što svi potičemo iz različitih pozadina, iz drugačije nacionalnosti. Također je bilo zanimljivo uživati u momentu, kao i razmijeniti znanje i kulturu. Volio bih reći da smo uspjeli naučiti nove stvari, kao što smo pored radionica, u toku projekta, imali priliku da uživamo u Albaniji, kako u samom gradu tako i plaži, što je za nas bilo dodatno opuštajuće iskustvo. Smatram da je tema jako zanimljiva, radi se o životu nakon Covid-a, mentalnom zdravlju, interkulturalnom osjećaju, raznolikosti, što dodatno čini sam trening zanimljivijim.“ (Riad, Kosovo)

„Ja sam Marko, dolazim iz Srbije. O treningu mogu reći da je iznimno zanimljiv, pokazuje pravu sliku reconnect, reflect, rebuild (3R), naročito jer smo svi iz različitih zemalja i odlično se slažemo. Teme su zanimljive, pogađaju upravo one segmente kojima treba da se bavimo, kao što su ljudska prava, Covid pandemija, LGBT populacija, tako da, u suštini smo prešli skoro sve teme koje je bilo i predviđeno da obrađujemo. Svima bih preporučio ovakvo iskustvo i mislim da se ovakvi načini rada trebaju organizirati što više, u svim zemljama, tako da svi posjetimo jedni druge. Moja očekivanja, ne samo da su u potpunosti ispunjena, već su i premašena.“ (Marko, Srbija)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

About the author

Admin