LJUDSKA PRAVA STIL ŽIVOTA

Mentalno zdravlje mladih u postpandemijskom periodu u BiH

Udruženje za društveno istraživanje „Global Analitika“ je realizovalo dvodnevni naučni skup u Sarajevu, na temu „Mentalno zdravlje mladih u postpandemijskom periodu u BiH“. Predavači na naučnom skupu su bili iz polja medicine, psihologije, sociologije i socijalnog rada.

Organizacija naučnog skupa na temu mentalnog zdravlja mladih u postpandemijskom periodu predstavljala je specifičan način suočavanja s poteškoćama kojima su izloženi mladi ljudi u postpandemijskom periodu. Ujedno, naučni skup imao je za cilj da kroz konkretne definirane mehanizme, analize i izvještaje, zaključno donese preporuke za djelovanje pri promicanju mentalnog zdravlja kao osnovnog ljudskog prava.

Naučni skup je bio organizovan kao multidisciplinarni događaj u BiH, a okupio je mnogobrojnu publiku, sudionike vladinog i nevladinog sektora, stručnjake iz različitih oblasti, predstavnike naučne zajednice, članove omladinskih udruženja i dr.

Organizacija ovakvog skupa predstavljalo je specifičan način suočavanja s poteškoćama kojima su izloženi mladi ljudi u postpandemijskom periodu. Kroz konkretne definirane mehanizme, analize i izvještaje, kroz naučni skup smo došli do niza zaključa kao i prevetivnih pristupa kod mentalnog zdravlja, gdje smo promicali mentalno zdravlje kao osnovno ljudsko pravo. S obzirom na činjenicu da pandemija COVID-19 ulazi u treću godinu, njen uticaj na mentalno zdravlje i dobrobit djece i mladih nastavlja da bude veoma značajan.

Teme koje su predavači obradili na naučnom skupu bile su sljedeće: „Kako se izboriti sa mentalnim zdravljem tokom pandemije, unaprijediti ga i prevenirati negativne posljedice“, „Najčešći mentalni poremećaji u kliničkoj praksi i njihova učestalost prije i poslije pandemije Covid-19“, „Cyberbulling i mentalno zdravlje usljed pandemije Covid-19 (vijesti na portalima)“, i „Mentalno zdravlje i anksioznost današnjice uzrokovano pandemijom“.

Kroz naučni skup, smo promovisali i podizali svijest kod građana o potrebi i građanskom zalaganju za veće poštivanje ljudskih prava svih građana BiH, s akcentom na zaštitu i unapređenju mentalnog zdravlja mladih u postpandemijskom periodu.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail