LJUDSKA PRAVA

Međunarodni dan mladih: Osnažiti mlade kao nosioce promjena i izgradnje mira

Svijet nikada nije bio tako mlad i svakodnevno postaje sve mlađi svakodnevno, a razvoj svakog društva zavisi od toga koliko dobro njeguje svoje mlade žene i muškarce, te koliko su dobro podržani. U 2015. godini bilo je 1,2 milijarde mladih ljudi na svijetu, a više od 600 miliona je živjelo u krhkim i konfliktom pogođenim društvima. Mladi ljudi najviše osjećaju posljedice konflikta i nasilja – a ujedno predstavljaju neophodno rješenje kao sredstvo za postizanje mira.

Dana 17. decembra 1999. godine, u svojoj rezoluciji 54/120, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je preporuku Svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade (Lisabon, 8. i 12. avgusta 1998. godine) da se 12. avgust proglašava kao Međunarodni dan mladih.

Od usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti S / RES / 2250 (2015) 2015. godine sve više se priznaje da kao agenti promjena, se uključuju mladi ljudi u agendu mira i sigurnosti i u društvu, kao i u širem smislu ključno za izgradnju i održavanje mira. Rezolucija Vijeća sigurnosti S / RES / 2282 (2016) još jednom potvrđuje važnu ulogu koju mladi mogu da igraju u sprječavanju i rješavanju sukoba i predstavljaju ključne komponente u obezbjeđivanju uspjeha kako za napore u mirovnim misijama, tako i za izgradnju mira.

Za veliki dio ljudske društvene interakcije, kategorija pod nazivom “mladi” je percipirana kao historijski konstruisana društvena kategorija, relacijski koncept i kao grupa aktera koji je daleko od homogenosti. Brojni faktori čine detinjstvo i mladost vrlo heterogene kategorije u smislu pola, klase, rase, etničke pripadnosti, političke pozicije kao i starosne dobi.

  • Mladi i izgradnja mira

Međunarodni dan mladih u 2017. godini posvećen je proslavi doprinosa mladih u prevenciji i transformaciji sukoba, kao i inkluziji, socijalnoj pravdi i održivosti mira.

Program za održivi razvoj 2030 posvećen je podsticanju mirnih i inkluzivnih društava i potvrđuje da se “održivi razvoj ne može ostvariti bez mira i sigurnosti”. Cilj 16 ima za cilj osigurati odgovarajuće, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima. Svjetski program akcije za mlade, koji pruža okvir politike i praktične smjernice za poboljšanje položaja mladih, takođe podstiče “promovisanje aktivnog uključivanja mladih u izgradnji i održavanju mira i sigurnosti”.

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obilježava svake godine 12. avgusta, Ujedinjeni narodi su započeli komemorativni događaj u svom štabu u New Yorku sa porukom generalnog sekretara Antónia Guterresa, koji je naglasio svoju posvećenost mladim ljudima.

“Zaista sam sretan da vam se obraćam povodom Međunarodnog dana mladih”, rekao je generalni sekretar putem video poruke. “Kao generalni sekretar Ujedinjenih naroda, posvećen sam jačanju i uključivanju svake mlade osobe širom svijeta. U tom duhu sam postavio impresivnog novog izaslanika mladih”, rekao je on, predstavljajući 26-godišnju Jayathme Wickramanayake iz Šri Lanke kao najmlađeg i “jednog od najvažnijih” članova njegovog tima. Vlade moraju da rade sa mladim ljudima kako bi uspješno ostvarile ciljeve održivog razvoja (SDG). Osnaženi mladi muškarci i žene mogu igrati ključnu ulogu u sprječavanju sukoba i osiguranju održivog mira “, izjavio je Guterres.

Položaj mladih u društvu utiče na njihov liderski potencijal i njihovu moguću ulogu u izgradnji mira. Napetost između mladih i starijih bila je jedna od ključnih osobina međugeneracijskih smjena koje se tiču ​​kontrole nad snagom, resursima i ljudima.

Ono što treba naglasiti jeste da se mladi trebaju konceptualizirati i proučavati kao agenti pozitivnih promjena u smislu adresiranja ne samo izazova fizičkog nasilja, već i izazova strukturalnog i kulturnog nasilja i šireg procesa društvenih promjena za transformaciju nasilnih, opresivnih i hijerarhijskih struktura, kao i ponašanja, odnosa i stavova, u više participativne i inkluzivne.

Ključna tačka koju treba zapamtiti jeste da bez prepoznavanja mladih kao aktera na političkoj sceni, kao i nevladinom sektoru, njihove putanje u izgradnji mira vjerovatno bi se ignorisale, potrošile i, u najboljem slučaju, bile manje iskorištene. Da bi prepoznali svoje mlade kao buduće aktere rukovođenja promjena i izgradnje mira, potrebno je sveobuhvatno razumijevanje njihovih potreba i trenutnih situacija u kojima se nalaze.

Važno je pružiti mladima mogućnost dodatnog obrazovanja i obuke da aktivno učestvuju u izgradnji mira i promociji nenasilnog rješavanja konflikta. Mladi ljudi, na primjer, svojom mladalačkom energijom i sposobnostima i sposobnošću prilagođavanja novim tehnološkim trendovima mogu djelovati kao posrednici, mobilizatori zajednice, humanitarni radnici i mirovni posrednici. Kao i svaka grupa stanovništva pogođena konfliktom, mobilizacija kapaciteta mladih zahtijeva ciljani i dugoročni pristup. Tako se aangažovanje mladih u izgradnji mira u širem pogledu može osigurati kroz umjetnost, kulturu, turizam, sport i obrazovanje. Inovativnost i kreativnost mladih ljudi u tim područjima mogla bi se efikasno mobilisati povezivanjem sa širim ciljevima izgradnje mira kao što su izgradnja mostova između podijeljenih zajednica i osiguranje održivog procesa pomirenja.

“Mladi ljudi su od suštinskog značaja za bilo kakvo trajno rešenje koje vodi u mir. Danas na Međunarodnom danu mladih, dozvolite nam da se svi ujedinimo – međunarodni akteri, vlade, civilno društvo i obrazovne institucije – da sarađujemo sa mladim ženama i muškarcima kako bismo zajedno stvorili nove puteve ka mirnijim društvima”, izjavila je Irina Bokova, generalni direktor UNESCO-a.

Global Analitika, kao organizacije predvođena mladim ljudima, istraživačima, kroz svoj rad i aktivnosti, kontinuirano naglašava važnost jačanja uloge mladih u prevenciji bilo kojeg oblika nasilja, s akcentom na nasilni ekstremizam i radikalizam, kao i novije oblike nasilja. Realizacijom aktivnosti usmjerenih na mlade i animiranje mladih da učestvuju i daju doprinos u izgradnji sigurnijeg okruženja i pozitivnijeg društva, dajemo priliku svim mladima da iskoriste svoj potencijal kroz istraživanja, kulturu, sport, turizam i sl. Takođe mladi članovi Global Analitike svojim kapacitetima doprinose izradi kurikuluma za mlade i njihove uloge u suprostavljanju i prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

error: Content is protected !!