DISKRIMINACIJA

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Download: CEDAW_za-web

“KONVENCIJA o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, poznata i pod nazivom Ženska konvencija, usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda 18. decembra/prosinca 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Na snagu je stupila, kao međunarodni ugovor, 03. septembra/rujna 1981. godine, nakon što ju je ratificiralo dvadeset zemalja. Trenutno, 179 zemalja ili 90% članica Ujedinjenih naroda potpisalo je Konvenciju, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Važno je napomenuti da je Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, te da se primjenjuje direktno i ima prioritet nad domaćim zakonima. Po prvi put, prije 27 godina, dobili smo međunarodno priznatu definiciju diskriminacije po osnovu spola, koja je preuzeta i ugrađena i u naš Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br.16/03).

Konvencija daje, pored sveobuhvatnog okvira, i mogućnost da se nastojanja za postizanje jednakosti i pravde provedu (preobraze) u konkretne mjere na prevazilaženju siromaštva, diskriminacije i isključenja žena.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
http://dylancoetzee.com/pictures-handjob/force-lick-lesbian-cartoon-porn-53-108lb-girl-fucked/