ISTRAŽIVAČKI RAD

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organiziralo naučno savjetovanje

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u petak, 19.05.2017. godine, u Konjicu  s početkom u 9:30 sati, organiziralo je Naučno savjetovanje „Naučna misao u Bosni i Hercegovini – historijski razvoj do kraja XX. stoljeća“.

Ovo savjetovanje predstavlja jednu od prethodnih aktivnosti na realiziranju kapitalnog istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u BiH“, te je okupilo više od 70 sudionika iz zemlje i regiona, koji su svoje radove izlagali u tri različite sesije. Organizacijski partneri su: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Muzej Hercegovine Mostar.

Predstavnici CDI Global Analitike su takođe izlagali naučni rad, što govori o nastavku naučnog predstavljanja istraživača GA na najeminentnijim naučnim skupovima u BiH i regiji. Istraživači i stručnjaci GA su samo u mjesecu maju pozvani i učestvovali na 5 domaćih naučnih konferencija i na 3 konferencije van BiH.

Global Analitika kao mlada istraživačka organizacija na taj način daje doprinos i dodatno motiviše mlade istraživače da se više uključe u naučno-istraživački rad. Posebno je to značajno jer je doprinos bh. naučne misli u EU naučnim tokovima minoran, te je neophodno da u sklopu predpristupne politike i država više podrži nauku i istraživanje u BiH.

Pohvalni su napori Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i još nekih institucija koje ulažu u nauku, u omogućavanju bh. naučnicima i istraživačima da imaju više prilika da se iskažu nego je to bilo u ranijem periodu. Potrebno je da veći doprinos daju i kantonalne institucije i da više podržavaju naučno-istraživački rad. Takođe jedna od preporuka za državne i federalne institucije i ministarstva je da se da više prostora nevladinim istraživačkim organizacijama, think-tank organizacijama i sl. Na primjer, posljednji javni poziv Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za podršku istraživačkom radu, pravilnikom se omogućuje da mogu aplicirati samo javne istraživačke institucije; što u neravnopravan položaj stavlja nevladine i privatne institucije.

GA će nastaviti davati doprinos u društvenim istraživanjima, posebno aktuelnih društvenih pojava, kako u BiH, tako i na međunarodnom nivou.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail