LJUDSKA PRAVA

Društveni doprinos osoba s invaliditetom

Piše: Ilma Mušić

Osobe s invaliditetom podjednako su sposobne kao i ostale, međutim mora im se pružiti prilika

Kada se fokusiramo na ljude koji bi mogli imati ozbiljne intelektualne ili fizičke poteškoće i prihvatimo da nam oduzimaju, zahtijevaju puno njege, podrške i terapije, ali oni daju mnogo više. Nude bezuslovnu ljubav bez ikakvih veza, čista je, snažna, stvarna. Zrače radošću dok slave jednostavne stvari u životu. Oni navijaju, slave i ohrabruju, uče nas suosjećanju, prihvaćanju i poniznosti. Podsjećaju nas da budemo zahvalni na mnogim blagoslovima koje imamo. Oni nam na dubok način pokazuju šta znači biti cjelovit.

Osobe s invaliditetom doprinose članovima društva. Pokazuju nam šta je zaista važno u životu, šta znači biti čovjek, šta znači biti voljen i prihvaćen jednostavno zato što jesmo, a ne zbog onoga što možemo ili ne možemo učiniti.

Rasprava o invaliditetu, porodici i društvu je stara stoljećima. Potrebe osoba s invaliditetom nisu bile posebno visok prioritet u ukupnoj šemi većine društava. Međutim, ova se populacija povećava s napretkom naše medicinske tehnologije i više ih ne možemo zanemariti. Način na koji smo riješili potrebe ove populacije nije bio uspješan. Cjelokupna njega, od dijagnoze do liječenja i integracije u društvo, bila je fragmentirana i neorganizirana. Stoga se mora dogoditi novo razmišljanje i moraju se razviti novi modeli sistema koji zadovoljavaju njihove potrebe.

Aktivnosti EU u jačanju doprinosa osoba s invaliditetom u zajednici

Evropska unija dosta radi u cilju promoviranja potreba za pružanjem mogućnosti, postoje mnoge inicijative na evropskom nivou, kao što su evropski zakon o pristupačnosti, evropska strategija za osobe s invaliditetom, evropski stup socijalnih prava. Stav evropskih zvaničnika iz ove oblasti da treba odstupiti od medicinskog pristupa invalidnosti prema pristupu ljudskim pravima i vidjeti osobe s invaliditetom kao ravnopravne sudionike u društvu koji su sposobni za mnoge stvari ako im se ukaže prilika. Ovo je ključni element za implementaciju UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) i omogućavanje osobama s invaliditetom da učestvuju u ekonomiji i društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

Iz Evropskog foruma za osobe s invaliditetom, naglasili su da je ključno usredotočiti se na provedbu postojećeg zakonodavstva i osigurati sredstva za posebne akcije koje podržavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nadalje, moraju postojati odgovarajući sistemi socijalne zaštite koji se moraju odvojiti od podrške prihoda kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo učešće u ekonomiji. Novi oblici zapošljavanja i fleksibilni aranžmani bili bi od koristi osobama s invaliditetom i pri traženju zaposlenja. Preporuke za pojedine zemlje koje se donose tokom tih procesa da se moraju pridržavati Konvencije UN -a o pravima osoba s invaliditetom kako bi se podržalo dodjeljivanje sredstava EU-a za rad na jednakim pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u EU-u. Postoje i stavovi da je u sklopu reforme socijalne zaštite koja uključuje koordinaciju i prenosivost invalidnina neophodna kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom mogu ostvariti svoje pravo na slobodno kretanje i pronaći posao u inostranstvu. Na žalost u državama koje nisu članice EU se vrlo malo razmišlja i radi u ovom pravcu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, te osobe s invaliditetom u praksi nedovoljnu učestvuju u ekonomskim i socijalnim pitanjima.

Šta mi kao društvo, možemo uraditi?

Sve osobe s invaliditetom ili poslovno sposobne osobe, svi imamo moć i odgovornost učiniti društvo inkluzivnijim za sve. Od proživljenih iskustava do slušanja zajednice osoba s invaliditetom, evo 10 načina na koje možemo nastaviti činiti naš svijet prihvatljivijim za osobe s invaliditetom.

  1. Gledati na invalidsku zajednicu kao na vrijednog potrošača

Još je progresivno vidjeti zajednicu s invaliditetom kao ciljanu publiku i potrošača. Oni su najveća manjinska populacija na svijetu, ali ipak najslabije zastupljeni kada je riječ o marketingu proizvoda, jer se na njih misli posljednje. Iako dio ovoga proizlazi iz činjenice da postoji velika raznolikost unutar zajednice osoba s invaliditetom, ti segmenti potrošača (i njihove porodice) i dalje imaju značajnu kupovnu moć. Polako vidimo modele s invaliditetom ugrađene u modne i marketinške reklame, ali to mora postati norma, a ne gledati kao budućnost.

  1. Zapošljavajte osobe sa invaliditetom-Oni su ambiciozni i žele raditi

Invalidna zajednica je i dalje diskriminisana na poslu zbog odbijanja posla ili uskraćivanja završnog intervjua. No, kad se o tome radi, poslodavci trebaju osobu, uključujući i njenu invalidnost, gledati kao imovinu, a ne kao potencijalnu obavezu.

  1. Povećati zastupljenost osoba s invaliditetom u političkim okvirima

Prema raznim izvještajima, osobe s invaliditetom i dalje nailaze na arhitektonske prepreke, stavove i tehnološke barijere pri ostvarivanju svog prava glasa, uključujući, ne postojanje automatskog otvaranja vrata, odsustvo tumača za znakovni jezik ili za Brailleovo pismo, uska vrata i nedostupne glasačke kutije. Osim toga, osporena je kompetencija osoba sa invaliditetom da budu na listama političkih partija, što treba promjeniti.

  1. Promovirati socijalnu uključenost u škole i integrirati historiju invaliditeta u školske programe

Naša sveukupna kulturna svijest o tome kako se odnosimo prema osobama s invaliditetom i u interakciji s njima mora se promijeniti, počevši od osnovnih škola. Moramo slaviti naše vršnjake zbog njihovih različitosti. Ako se ovo uči u mladosti, doći će do manje diskriminacije i veće socijalne uključenosti. Učenje djece sa i bez smetnji u razvoju pomaže svima da cijene talente i poklone koje djeca donose sa sobom. Kao društvo, imamo odgovornost da promovišemo uključivanje naših različitosti.

Historija invalidnosti mora biti integrirana u naš školski sistem kako bi zajednica bila potpuno priznata.

  1. Omogućiti fakultetske stipendije sportistima s invaliditetom

Sportiste sa invaliditetom treba ispitati i trebaju primati stipendije na osnovu njihovih atletskih sposobnosti. Ovo se mora promijeniti za našu mlađu generaciju.

  1. Shvatite da su i osobe s invaliditetom ljudi

Zanimljivo je kako možemo vidjeti osobu u jednoj dimenziji i zaboraviti da je to ljudsko biće, zamršeno iz više uglova. Kada vidimo osobu izvan njenog elementa, obično zaboravljamo da je njen život vrhunac različitih strana, a ne samo načina na koji ih vidimo u izoliranom okruženju. Ponekad ljudi mogu zaboraviti da je osoba s invaliditetom prije svega ljudsko biće sa željama, talentima, vještinama, boli u srcu i gubitkom, baš kao i svi drugi. U osnovi sve osobe su sličnosti koje svi dijelimo jer smo ljudi, a to uključuje i osobe s invaliditetom.

Ključno za uspjeh promjena prema odnosu i ulozi osoba s invaliditetom u društvu i da se integriraju, je to da se posmatraju kao dio šireg plana, a ne kao izolovano pristup izazovnom problemu.

Osim toga, potrebno je pokrenuti promjena paradigme u percepciji osoba s invaliditetom i da postoji zamjena na političkom, državnom, obrazovnom, medicinskom i društvenom nivou.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail