ISTRAŽIVANJA KOMENTARI

Borba protiv nasilja nad ženama mora biti efikasnija!

Piše: Safet Mušić

Centar za društvena istraživanja “Global Analitika” od samog osnivanja u svom radu posvećuje pažnju prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.

Međutim, zadnjih godina se nedovoljno podržavaju nevladine organizacije koje rade na prevenciji, kako donatori, tako i različiti nivoi vlasti koji finansiraju rad udruženja, od općina na lokalnom do ministarstava na državnom nivou. Neophodno je razmišljati o prevenciji, a ne samo da se bavimo posljedicama. Zbog toga, ovim putem se zahvaljujemo Ekumenskoj inicijativi žena iz Omiša, koja godinama podržava, ne samo Global Analitiku, već nevladine organizacije iz regiona u unapređenju zaštite ljudskih prava žena.

Još 2017. godine sprovodili smo istraživanje o nasilju nad ženama, te ukazali da skoro 47% (tačnije 46.7%) ispitanica doživjelo neki oblik nasilja, ali porazna je činjenica da 81.2% njih nikada nije prijavilo nasilnika nadležnim institucijama, dok se na taj korak odvažilo samo 18.2% anketiranih.

Najveći broj žena bile su žrtve psihološke torture (njih 37.5%), a slijede ekonomsko i fizičko nasilje (sa po 25%). Zanimljivo je da je nemali broj ispitanica i snažne ispade ljubomore prepoznalo kao blaži oblik nasilja.

Ključne napomene o nasilju nad ženama

Iako je u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini povećan nivo svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, ipak je to još najprisutniji oblik kršenja ljudskih prava. Nasilje nad ženama je više izraženo u postkonfliktnim društvima i tradicionalnijim zajednicama.

Oblici nasilja nad ženama koji su najčešći su nasilje u partnerskim odnosima (fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko) i seksualno uznemiravanje. Mnogi faktori su izraženi kada se govori o uzrocima nasilja nad ženama, prije svega to su decenijska rodna neravnopravnost u društvu, ekonomska nesigurnost i finansijska ovisnost žena o partneru, visoko izražena društvena tolerancija na diskriminacijski položaj žena.

  • U svijetu jedna od tri žena u nekom trenutku svog života doživi tjelesno ili seksualno nasilje, najčešće od strane svog partnera.
  • Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja u porodici.
  • Četvrtina djevojaka u adolescentnim vezama doživi tjelesno ili seksualno nasilje.
  • Ubistva, kao najekstremniji oblik nasilja nad ženama, u Bosni i Hercegovini su u stalnom porastu i podaci su poražavajući posebno ako se uzme u obzir činjenica o ogromnom broju drugih slučajeva fizičkog nasilja nad ženama.
  • Više od trećine ubijenih žena počinjeno je od strane njezinog bivšeg ili sadašnjeg partnera.
  • Žene žrtve nasilja imaju teške i trajne posljedice po zdravlje žrtve, koje često ostaju same da se izbore sa tim.

Svi možemo pomoći u borbi protiv nasilja nad ženama:

  • više se informisati o problemu nasilja nad ženama;
  • ako znamo ili svjedočimo nasilju, prijavimo događaj nadležnim institucijama;
  • razgovarajte sa svakom ženom/djevojkom za koju sumnjate da može biti žrtva nasilja.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail