LJUDSKA PRAVA

Radni sastanak regionalnih partnerskih organizacija

Predstavnici  Centra za društvena istraživanja Global Analitika, u srijedu 25. maja 2017. godine, održali su radni sastanak sa predstavnicama Ekumenske inicijative žena, nevladinom organizacijom sa sjedištem u Omišu, koja osim na području Hrvatske djeluje i u Bosni i Hercegovini,  Srbiji,  Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori.

Dijeleći zajedničku viziju razvoja društva u kojoj žena ima počastvovan položaj, Ekumenska inicijativa žena odlučila je podržati projekat naše organizacije „Reaguj kad nasilje ugasi ljubav!“ koji se realizuje tokom 2017. godine. Podstaknuti nezrelošću društva i pojedinaca što implicira koliko su mnogi često nijemi na sveprisutnost nasilja nad ženama, u njihovom svakodnevnom životu, ali i okruženju, Global Analitika realizira informativnu kampanju i interaktivne radionice. Kako bi se podigla svijest o ovom problemu, obezbijedila specijalističku podršku, podstakla individualni i institucionalni odgovor na ovu pojavu, GA kroz projektne aktivnosti radi na educiranju i osnaživanju žena i djevojaka žrtva nasilja. Projekat kroz edukativni segment ima za cilj da podigne stepen znanja kod polaznica o ljudskim ženskim pravima, mehanizmima zaštite prava, te uloge žene u porodici i društvu. Takođe posebna pažnja će biti posvećena obilježavanju Međunarodnog dana mira, 21. septembra, gdje će se informativnom kampanjom i oglašavanjem putem socijalnih mreža i medija, dodatno naglasiti značaj borbe protiv nasilja nad ženama.

Na radnom sastanku se diskutovalo o realiziranim aktivnostima, planovima za dalju realizaciju, kao i budućim aktivnostima sa Ekumenskom inicijativom žena. Između ostalog, predstavnici Global Analitike su informisali i o trenutnom stanju društva, osvrćući se posebno na socio-ekonomski položaj žena, ali i drugih ranjivih kategorija.

Ekumenska Inicijativa Žena

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail