VRŠNJAČKO NASILJE

Neophodna prevencija vršnjačkog nasilja od najranije dobi

Kao završnu fazu projekta „Prepoznaj nasilje i reaguj“, Centar za društveno istraživanje Global Analitika organizirala je okrugli sto u Kulturnom centru “Kralj Fahd” u Mostaru, gdje su predstavljeni rezultati projekta, kao i usvojene preporuke za budući rad na prevenciji vršnjačkog nasilja.

Bitno je istaći da je kroz realizaciju ovog projekta, Global Analitika, prepoznala važnost prevencije nasilja kod djece od najranije dobi, odnosno odgoja i obrazovanja još od uzrasta djece u vrtićima. S tim u vezi, jedan od predavača je bila i profesorica školskog odgoja Irena Vidović, čiji je doprinos obrazovanju prepoznat i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kada je nagrađena za najboljeg prosvjetnog radnika za 2015. godinu. Vidović je kroz svoje izlaganje istakla o važnosti prepoznavanju i sprječavanju nasilja od najranijeg uzrasta, s akcentom na prepoznavanje emocionalnog i psihičkog zlostavljanja koje je mnogo teže uočljivo, za razliku od fizičkog nasilja.

Psihologinja Vedina Ajanović predstavila je rezultate istraživanja koje je realizirano u sklopu edukativnih radionica sa nastavnim osobljem u prvoj fazi ovog projekta.  Prema tim podacima, nasilno ponašanje je najzastupljenije u osnovnoj školi od petog do osmoga razreda te u srednjoj školi. Kroz svoje izlaganje, psihologinja je istakla i sam cilj realizacije ovog projekta, edukacija nastavnog osoblja i stručnih saradnika u školama kako bi na vrijeme prepoznali tendenciju kod učenika za vršnjačko nasilje i maloljetničku delikvenciju te reagirali ili eventualno na vrijeme detektirali problem.

Takođe pri samom usvajanju preporuka za dalji rad, moderatorica Nevena Pandža istakla je generalnu preporuku ovog okruglog stola, ali i realiziranog projekta za sigurno odrastanje i školovanje djece i omladine u BiH,  jesu poduzimanje alternativnih mjera kod djece koja ispoljavaju nasilno ponašanje.

Također, jedna od preporuka jeste da se uz pružanje pomoći žrtvi, pomogne i izvršiocu nasilja, jer je potrebno otkriti uzrok njegova ponašanja, kao i omogućiti integraciju učenika nasilnog ponašanja u društvo, kroz pružanje pozitivnih primjera.

– Dakle mjere ne moraju uvijek biti smanjenje vladanja i prebačaj u drugu školu jer na taj  način učenik koji ispoljava nasilno ponašanje samo postane problem druge škole – naglasila je Ajanović.

Na okruglom stolu, takođe su svoja znanja i iskustva prenijeli i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a, Anel Sabljić, kao i Anes Osmić edukator i istraživač Global Analitike. Sabljić je istakao važnost rane detekcije i obavještavanja uposlenika MUP-a i o samoj sumnji počinjenja nasilja, dok je Osmić kroz svoje izlaganje predstavio kreativni pristup prepoznavanja nasilja među djecom i mladima, te i prevenciju kroz isti.

Projekat „Prepoznaj nasilje i reaguj“ i prije njegovog zvaničnog početka, podršku je izrazilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kao i direktor Kulturnog centra “Kralj Fahd”, Muhammed Alu Šejh.

Više slika o događaju na: https://www.facebook.com/global.analitika/photos/pcb.1891138477776675/1891138134443376/?type=3&theater

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail