VRŠNJAČKO NASILJE

Sastanak Radne grupe Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta HNK

U prostorijama IV Osnovne škole u Mostaru danas je održan radni sastanak koji je organizovan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, predvođen ministrom Rašidom Hadžovićem, zajedno sa odjelom ovog ministarstva, Pedagoškog zavoda i predstavnicima nevladinog sektora u BiH. Cilj radnog sastanka je bila prezentacija predloženih projekata za uvrštavanje u Strategiju i Akcijski plan prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije u HNK.

U ovaj projekat je uključeno nadležno Ministarstvo, MUP, Grad Mostar, Centri za socijalni rad i druge državne institucije. Napravljen je Okvirni plan za suzbijanje maloljetničkog nasilja, te predstavljen Izvještaj o primjeni Protokola za postupanje u slučajevima nasilja u osnovnim i srednjim školama hercegovačko-neretvanskog kantona za školsku 2015/2016 godinu. U realizaciji ovog projekta učestvovali su školski pedagozi, nastavno osoblje, roditelji i učenici.

Cilj radnog sastanka je bila prezentacija aktivnosti koje će biti poduzete na prevenciji bilo kojeg oblika i nivoa nasilja, te aktivnosti kojima će se podići svjesnost kod učeničke populacije, nastavnog osoblja, roditelja/staratelja kao i lokalne zajednice o mogućim posljedicama različitih oblika međuvršnjačkog nasilja. Školsko okruženje je vrlo važno za pojavu nasilnog ponašanja. Nedostatak bliskosti i prihvaćenosti svih učenika, te međusobnog poštovanja između nastavnika i učenika, i obrnuto, dovode do osjećaja nezadovoljstva koji vodi sve do nasilničkog ponašanja.

Izostanak reakcije nastavnog osoblja i stručnih saradnika na nasilna ponašanja učenika i loš nadzor u određenim dijelovima škole (igralište, hodnici…) samo olakšavaju nasilnim učenicima da budu takvi te da zastrašuju drugu djecu.

Sljedeći faktoru su istaknuti kao rizični:

  •  porodično okruženje;
  • emocionalni odnos roditelja koji je u ranom razvoju bez topline i pravog saosjećanja za dijete i njegove potrebe;
  • roditelji su popustljivi i ne postavljaju granice;
  • roditelji tolerišu agresivno ponašanje;
  • roditelji fizički kažnjavaju;
  • osobine djeteta;
  • djeca sa umanjenom sposobnošću saosjećanja, samopouzdanja;
  • uticaj vršnjačke grupe i neprihvatanje u okruženju;
  • samokontrola u ponašanju;
  • uticaj medija itd.

Na radnom sastanku svoje projekte predstavili su sljedeći učesnici iz NVO sektora: TPO Fondacija; Centar za razvoj omladinskog aktivizma-CROA; Udruženje mladih psihologa-Mostar; Centar za ljudska prava sa udruženjem Altruist; Genesis projekt, te Global Analitika.

Global Analitika je predstavila projekat “Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu”, koji je ujedno podržan do strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa.

Glavni cilj ovog projekta jeste informisanje i edukacija ciljane grupe (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja i roditelja) o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koje to posljedice nosi sa sobom,  o prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, kao i načinima preventivnog djelovanja i zaštite od tog oblika nasilja.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail