VRŠNJAČKO NASILJE

Nastavak aktivnosti Radne grupe na prevenciji maloljetničkog prestupništva

U prostorijama Centra za psihološku podršku Sensus održan je sastanak Radne grupe HNK, gdje je po dnevnom redu predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta HNK o prezentaciji školskih polugodišnjih izvještaja. Izvještaji govore o tome kako se nastavno osoblje, stručni saradnici i uprava škole odnose prema slučajeva vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije unutar škole. Također, u izvještajima je navaden i doprinos Radne grupe, realizacija projekata, implementacija i primjena rješenja u cilju smanjenja slučajeva nasilja u školama.

Nakon izlaganja predstavnice Ministarstva obrazovanja,nauke,  kulture i sporta , učesnici iz NVO sektora izložili su sažetke izvještaja o realiziranim aktivnostima u proteklom periodu. Izlagali su TPO Fondacija, IN Fondacija, Centar za razvoj omladinskog aktivizmaCROA,Genesis Project, Altruist Mostar,  Centar za psihološku podršku Sensus, Youth Power i Global Analitika te predstavnica Projekta za jačanje porodice pri SOS Kinderdorf .

Global Analitika  je prezentirala rezultate istraživanja i zaključke konferencije koja je održana 27. januara, u okviru projekta “Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu”, podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Vlade Švicarske. Predstavljajući zaključke konferencije, željeli smo istaknuti važnost podrške ove Radne grupe za dalji nastavak na pokretanju i radu Inicijative za osnivanje specijalizirane ustanove “Centar za zaštitu djece i mladih BiH“.

Također, na ovom sastanku Global Analitika  je predstavila svoj drugi projekat koji realizira na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, pod nazivom “Prepoznaj nasilje i reaguj”, podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Aktivnosti u okviru ovog projekta baziraju se najprije na prevenciji maloljetničkog prijestupništva, sa akcentom na dodatnoj edukaciji i osposobljavanjem nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola, koji ujedno i predstavljaju ciljnu grupu, našeg projekta. Projektom, također,  želimo postići da nastavnici i pedagozi, dođu do novih saznanja kada je u pitanju uočavanje ranih znakova promjene u ponašanju djece, a koje se mogu dovesti u vezu sa maloljetničkim prijestupništvom i vršnjačkim nasiljem.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail