LJUDSKA PRAVA

Međunarodni dan tolerancije – poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana 16. novembra 1995. godine.

Proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije UNESCO je skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, kao što su Konvencija o građanskim i političkim pravima, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i druge.

Prema UNESCO-voj definiciji, tolerancija je poštivanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju te predstavlja harmoniju u različitostima. Biti tolerantan znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštivati da se i drugi drže svojih, prihvatiti činjenicu da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu.

Bosna i Hercegovina je učinila veliki pomak u uspostavljanju evropskih vrijednosti kroz jačanje pravno-institucionalnog sistema i poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, aktivno se uključuje i podstiče nastojanje i činjenje da tolerancija, koja je odraz bosanskohercegovačke tradicije, ponovo i u punom kapacitetu zaživi na njenim prostorima.

Povodom Međunarodnog dana tolerancije Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” kroz svoj rad i aktivnosti podstiče, ali i poziva naše društvo, nevladin sektor, kao i sve državne organe da promoviraju toleranciju i riječima i djelom i tako direktno doprinesu procesu jačanja povjerenja među građanima BiH.

Uvažavanje razlika je uslov mira, stabilnosti i napretka. Da bi svijet bio bolji, i da bi nam svima bilo ugodnije živjeti, toleranciju trebamo prakticirati svakodnevno i u svim našim odnosima. Ali, postoji i nešto za što nikada ne treba pokazati toleranciju – to je nasilje, koje je ishod netolerancije. Zato započnimo uvažavati jedne druge i prihvatimo bogatstvo koje nam daje naša različitost.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail