LJUDSKA PRAVA

Međunarodni dan prava djeteta – zaštitimo našu djecu od nasilja!

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 20. novembra 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima djeteta od kada se taj datum obilježava kao Međunarodni dan prava djeteta.

Radi provođenja Konvencije o pravima djeteta Bosna i Hercegovina je donijela Akcioni plan za djecu BiH 2015.–2018. Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” je u ovoj godini realizirao niz aktivnosti u koje je uključilo nadležne institucije, akademsku zajednicu, kao i nevladin sektor, s ciljem što većeg i sveobuhvatnijeg doprinosa zaštiti djece i najboljeg interesa djeteta.

Neophodno je svakodnevno doprinositi zaštiti prava djeteta, ukoliko želimo da naše društvo u sljedećim generacijama ima zdravu djecu, koja će predstavljati stub našeg društva.

Bitno je napomenuti realizaciju aktivnosti u sklopu projekta “Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu”, koji je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, gdje smo posljednjih šest mjeseci realizirali interaktivne radionice za djecu, roditelje i nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i Zapadno-hercegovačke županije.

Realizacijom ovih radionica se doprinosi podizanju svijesti djeteta, ali i roditelja i nastavnog osoblja, čime doprinosimo što boljem shvatanju uloge u problematici zaštite djeteta od cyberbullinga.

Na sljedećoj aktivnosti, okruglom stolu, u sklopu ovog projekta okupićemo predstavnike relevantnih institucija, akademske zajednice, međunarodnih i domaćih NVO, ali i profesionalce praktičare iz različitih oblasti koji se u svom radu direktno bave procjenom najboljeg interesa djeteta, koji svojim iskustvom i profesionalnim referencama mogu dati doprinos u kreiranju preporuka za što bolju zaštitu djece od cyberbullinga.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail