NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Efikasna prevencija i borba protiv nasilnog ekstremizma mora biti sveobuhvatnog karaktera

Kako bi Evropska komisija odgovorila na poziv praktičara i nacionalnih donositelja odluka da poveća međusobnu razmjenu znanja i iskustava, zadužila je RAN Centar za izvrsnost da organizuje šest događaja razmjena praksi  i politika u 2018. godini. Glavni cilj ovih događaja je omogućiti da se znanja i iskustva praktičara ugrade u nacionalne politike, kao i da se prioritetima nacionalnih politika usmjerava svakodnevni rad praktičara. Na prvi od tih planiranih događaja Global Analitika je pozvana od strane Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) kao jedina predstavnica bh. nevladinog sektora u događaju razmjena politika i praksi, koji je održan u Sofiji 4. aprila 2018. godine u Nacionalnom domu kulture, pod pokroviteljstvom bugarskog Predsjedništva Vijeća EU.

Međunarodna konferencija pod nazivom Zajednički izazovi prevencije i suprostavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizmu na Zapadnom Balkanu i Europskoj uniji okupila je preko 150 stručnjaka praktičara, predstavnika nevladinog sektora i državnih agencija, koji su predstavljali preko 30 zemalja Evropske Unije, Zapadnog Balkana, kao i zemlje poput Libanona, Sirije, Iraka i sl.

Ovakva struktura učesnika odabrana je s obzirom da mnogi od izazova sa kojima se susreću zemlje učesnice ovog događaja imaju veliki broj sličnosti. Događaj je bio podijeljen na dva modula, gdje se prvi dio događaja fokusirao na učinkovito i održivo partnerstvo između svih uključenih aktera (vlasti, agencije, nevladine organizacije i zajednice), a drugi dio je naglasio ranjivost male djece (djeca ispod 13 godina) u ekstremnim okruženjima.

Mnogo je učinjeno u posljednjih nekoliko godina na regionalnom nivou u razvoju politika (mnoge su zemlje ažurirale strategije protuterorizma, uveli nove strategije za prevenciju i suprostavljanje nasilnom ekstremizmu, kao i druge potporne strategije, akcijske planove i smjernice), kao i u stvaranju platformi za borbu protiv radikalizacije. Sprečavanje radikalizacije i suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu ne može uključivati samo djelovanje policijskih i obavještajnih agencija, niti se mogu postići pojedinačnim djelovanjem. Nego se zahtijeva cjeloviti holistički pristup , stvaranje multiagencijske saradnje i učinkovitih i održivih partnerstva između više aktera na nacionalnom i lokalnom nivou. Važno je naglasiti da je i saradnja sa međunarodnim organizacijama i drugim zemljama također neophodna i od velikog značaja.

Kroz module na ovoj konferenciji stručnjaci su razmatrala tri izazovna područja za politike i praktičnu provedbu:

  • uloga religije,
  • lokalni pristupi i
  • saradnja sa više agencija u sprječavanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

Širom Evrope se koristi veliki dijapazon lokalnih pristupa za sprječavanje i borbu protiv radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma, gdje na svaki utječu različite lokalne okolnosti, upravljačke strukture i politika, resursi, procjene rizika i tradicije.

Opći ciljevi lokalne strategije prevencije / akcijskog plana stvaraju zajedničku viziju sprječavanja ekstremizma i radikalizacije, pružanja jasnog mandata i dodjeljivanja odgovornosti za specifične intervencije akterima unutar lokalnih i regionalnih organizacija i agencija. Ova bi vizija trebala predstavljati okvir lokalnog multiagencijskog pristupa koji treba prilagoditi lokalnim okolnostima, kao npr. u angažmanu sa zajednicama, školama, vjerskim zajednicama, centrima za socijalni rad i porodicama.

Većina lokalnih strategija ili akcijskih planova koristi neke oblike prevencijskog trokuta koji kategorizira prevenciju u različite razine intervencije:

  1. opće (za ciljano sveukupno društvo),
  2. specifične (rizične skupine i pojedinci) i
  3. radikalizovani pojedinci.

Lokalni ili regionalni akcijski plan / strategija treba obuhvatiti sedam elemenata: (1) lokalna / regionalna analiza, (2) strategija i ciljevi prevencije i suprostavljanja nasilnom ekstremizmu (P/CVE), (3) politička podrška, (4) definicije, (5) uspostavljanje lokalne mreže , (6) uslovi za saradnju s više agencija, (7) intervencije.

Global Analitika se kroz svoje djelovanje zalaže za identične ciljeve koji se od strane EU predlažu kada je riječ o prevenciji i suprotstavljanju svim oblicima ekstremizma u BiH. Nadamo se da će nadležne institucije takođe to prepoznati i shodno preporukama EU kao i ciljevima Strategije o prevenciji i borbi protiv terorizma 2015-2020, u akcioni plan i druge aktivnosti više uključiti nevladin sektor, neovisne stručnjake i praktičare,  kako bi se smanjio nivo radikalizacije i suzio prostor za djelovanje ekstremnih pojedinaca i organizacija u BiH.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail